Orvostechnikai eszközgyártási és -forgalmazási minőség és megfelelőség biztosítási szakember / szakmérnök

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzést elvégzők tájékozottak lesznek az EU 2017/745 (MDR) és 2017/746 (IVDR) rendeletek feltételeivel. A jogszabályok által meghatározott megfelelősség biztosítása érdekében a megszerzett szakképzettség garantálja majd, hogy az orvostechnológiai területeken olyan felelős személy végezze az eszközök gyártásának felügyeletét, ellenőrzését, az orvosi berendezések forgalomba hozatalát, valamint az eszközök forgalomba hozatal utáni követését, ill. a vigilancia-tevékenységeket, aki rendelkezik a szükséges tudással, ismeretekkel és igazolt végzettséggel.

A képzés célja orvostechnikai eszközgyártás és -forgalmazás minőségbiztosítási szakemberek, ill. szakmérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, orvostechnológiai, műszaki és informatikai, valamint jogi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, a szakterület igényeinek megfelelően orvostechnikai eszközgyártói és orvostechnikai eszköz forgalmazói területeken minőségbiztosítás-fejlesztési, tervezői, ellenőrzési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak.

KINEK AJÁNLJUK?

Mérnököknek, akik orvostechnikai eszközgyártás és -forgalmazás területén dolgoznak vagy szeretnének munkát vállalni;
Orvosdoktor, állatorvosdoktor, fogorvos doktor, gyógyszerész, biológus, vegyész vagy jogász oklevéllel rendelkező szakembereknek, akik orvostechnikai eszközgyártás és -forgalmazás területén dolgoznak vagy szeretnének munkát vállalni, vagy akik ilyen eszközök aktív felhasználói, illetve üzemeltetői.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév, levelező munkarend: 410 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Neumann János Informatikai Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Prof. Dr. Kozlovszky Miklós
edumeddev@nik.uni-obuda.hu
+36 (1) 666-5520
https://nik.uni-obuda.hu/orvostechnikai-eszkozgyartasi-es-forgalmazasi-minoseg-es-megfeleloseg-biztositasi-szakember-szakmernok/
Frissítve: 2022.11.29.