Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja olyan digitálistananyag- és tartalomfejlesztő szakemberek képzése, akik az ötlettől a tananyag tervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész fejlesztési folyamatot képesek menedzselni. A képzés során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a tananyagfejlesztés neveléstudományi, pszichológiai és oktatástervezési alapokra építve hatékonyabb lehet, mintha a technológiai lehetőségekből indulnának ki. A külső partnerekkel támogatott, valós piaci környezet biztosítja a hallgatók számára a tananyagok e-learning keretében történő fejlesztéséhez szükséges, gyakorlatban megnyilvánuló (alkalmazható) hatékony, komplex tudásrendszer elsajátítását. A képzéstartalom független, bármilyen képzési ötletre, nevelési-oktatási területre, illetve életkorra alkalmazható – a megfelelő szakemberek bevonásával. Alkalmas továbbá kontakt, kevert vagy teljes távoktatási képzésben felhasználható digitális képzés kifejlesztésére való felkészítésre.

KINEK AJÁNLJUK?

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzettséggel rendelkezők számára vagy pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezőknek.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Közoktatásban, felsőoktatásban, az ipari és piaci szegmensben.

FŐBB TANTÁRGYAK

Az oktatástervezés és a digitális tartalomfejlesztés neveléstudományi és oktatáslélektani alapjai, digitális tartalomfejlesztés technológiája és gyakorlata, oktatástervezés és tananyagfejlesztés piaci környezete.

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Makó Ferenc
mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2023.07.19.