Napelemes rendszerek létesítése

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Az oktatás célja az olyan szakemberek képzése, akik speciálisan a napelemes technológiákhoz kapcsolódó feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően egy felsőfokúi képzettség és a jelen napelemes szakképzettség birtokában közreműködhetnek napelemes eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve üzemeltetői, szolgáltatói, szervizelési, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A korábban megszerzett általános műszaki és informatikai, valamint gazdasági ismereteken túl most speciálisan a napelemes technológiai ismeretek megszerzése az elődleges.

KINEK AJÁNLJUK?

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gépész-, villamos- vagy építőmérnöki szakon legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezik és célja, hogy napelemes rendszerek telepítésében, tervezésében tudjon részt venni.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

3 félév, levelező munkarend, összesen 238 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Barlai Edit
barlai.edit@kvk.uni-obuda.hu
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Óbudai Tanulmányi Osztály
tanulmányi előadó
+36 (1) 666-5863
1034 Budapest, Bécsi út 94-96a. BC.1.30
http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes
Frissítve: 2022.11.29.