Műszaki szakoktató

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó ágazatok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (vállalati, intézményi képzőhelyeken, képzőközpontban folyó, tanműhelyi, tanirodai, tangazdaság, egyéni- és társas vállalkozásoknál folyó, valamint felnőttképzési, felsőoktatási és szakképzési duális képzési) egyéni és csoportos gyakorlatok megtervezésére, vezetésére, megszervezésére.

Tanulmányaikat a szakmai tanár mesterképzésben folytathatják.

A szak további jellemzői:
A szakoktató szak fejlesztendő kompetenciaterületei szervesen kapcsolódnak a szakképzés ágazati ismereteihez.
A műszaki szakoktató szak választható specializációja:

műszaki specializáció (szakképzési szakágak: bányászat és kohászat, elektrotechnika és elektronika, építőipar, épületgépészet, fa- és bútoripar, könnyűipar, nyomdaipar, gépészet, a honvédelem műszaki területe, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közlekedés, szállítmányozás és logisztika, közlekedésgépész, specializált gép- és járműgyártás, vegyipar, agrár gépész, egészségügyi technika)

KINEK AJÁNLJUK?

-A szakoktatást folytató technikumokban és szakképző intézményekben, a műszaki specializációnak megfelelő ágazatok szakmáiban, gyakorlatorientált tantárgyak oktatása iránt érdeklődőknek.
-Felnőttképzést folytató intézmények szakoktatóinak.
-Vállalati belső képző helyek gyakorlati oktatóinak, duális képzési mentorainak.
-A duális középfokú szakképzésben; gyakorlati oktatást végzőknek.

KÉPZÉSI TERÜLET

Pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév, 180 kredit

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Szakoktatást folytató technikumokban és szakképző iskolákban
Szakképzést folytató felnőttképzési intézményekben
Vállalati oktatási (instructor), duális képzési (szakoktató) munkakörökben

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

tanári [mérnöktanár] mesterképzési szak (4 féléves)

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Czigler Éva
czigler.eva@uni-obuda.hu
+36 (1) 666-5389, +36-30/753-3538

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://tmpk.uni-obuda.hu/szakoktato-tajekoztato.php
Frissítve: 2022.11.29.