Munkavédelmi szakmérnök/szakember

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés a Munkavédelmi törvényben meghatározott felsőfokú munkavédelmi szakképesítést biztosítja.

Munkavédelmi szakmérnök: műszaki mérnöki diploma esetén
Munkavédelmi szakember: egyéb diploma esetén

A felvétel feltételei: legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről: műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány.

A végzettek képesek lesznek
- munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni,
- a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során,
- a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására,
- munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakmai tevékenységek végrehajtására.

KINEK AJÁNLJUK?

A képzést továbbképzésként azoknak a munkavédelmi és foglalkozásegészség szakembereknek ajánljuk, aki szeretnék ismereteiket tovább bővíteni a balesetkivizsgálás, a foglalkozási megbetegedések, illetve a fokozott expozíciók kivizsgálásában.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
levelező munkarend: 488 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Dr. Szabó Gyula szakvezető
szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu
+36 1 666 5431

Baksa Noémi adminisztrációs ügyek
baksa.noemi@bgk.uni-obuda.hu
+36 1 666 5314
http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/tovabbkepzesek/munkavedelmi-szakmernok-es-szakember
Frissítve: 2022.11.29.