Tanári [2 félév [mérnöktanár]]

A KÉPZÉSRŐL

Célunk a műszaki és informatikai területen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakiskolai, szakközépiskolai, a szakgimnáziumi, az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a műszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori iskolában történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

A tanári pálya iránt érdeklődőknek, akik a technikumokban és szakképző iskolákban, a felnőttképzésben vagy a vállalati szférában a képző hivatásra készülnek.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakiskolákban elmélet szakmai tárgyak oktatójaként, felnőttek át- és továbbképzésében elméletigényes gyakorlatok vezetőjeként.

FŐBB TANTÁRGYAK

Kutatásmódszertan, pedagógia, személyiségfejlesztés, szakmódszertan

SPECIALIZÁCIÓK

Elektrotechnika-elektronika
Gépészet-mechatronika
Informatika
Könnyű- és nyomdaipar
Műszaki-gazdasági
Polgári és biztonságvédelem
Építő-építészet
Közlekedés
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Katonai-műszaki
Bio-vegyipar

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

2 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Nincs

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

felveteli@kvk.uni-obuda.hu

Hajdu Zsolt
hajdu.zsolt@uni-obuda.hu
+36 1 666 5079
Frissítve: 2024.01.18.