Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A pedagógusok felkészülnek a közoktatási intézményekben kötelező mérési-értékelési és helyi kezdeményezéseken alapuló kutatási tevékenység szakszerű tervezésére, lebonyolítására. Az eredmények visszacsatolása révén képesek támogatni a tanulók és a pedagógusok személyes fejlődését, a tantermi munka innovációját és az intézményi hatékonyságot fokozó minőségfejlesztő munkát.

Tanulmányaik keretében a pedagógusok felkészülnek a Köznevelési Törvényben előírt mérési és értékelési feladatok lebonyolítására és az eredmények intézményi szintű visszacsatolására, hasznosítására, valamint a hazai és nemzetközi kutatási eredmények innovatív beépítésére az intézményi, tantermi gyakorlatba. Képessé válnak arra, hogy a nevelőtestületben és az egyes tanárokban megfogalmazódó problémákat, helyi jelenségeket hozzáértően feltárják, kutassák.

KINEK AJÁNLJUK?

A pedagógus-előmeneteli rendszerben újabb fokozatba lépő tanároknak.

Mérés-értékelési szakértőknek, a Pedagógiai Oktatási Központok munkatársainak.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
levelező munkarend: 360 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
+ 36 (1) 666-5338
+ 36 (30) 753-3538
http://tmpk.uni-obuda.hu/meres_ertekeles_levelezo-tajekoztato.php
Frissítve: 2022.11.29.