Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismereteinek elsajátítása, az ismeretek gyakorlati alkalmazása a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátása közben.

KINEK AJÁNLJUK?

Elsősorban köznevelési és szakképző intézmények vezetőinek, vezető-helyetteseinek, szakmai munkaközösség-vezetőinek, pedagógusainak.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetőiként, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkaköreiben, a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatokat ellátóként, a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatait ellátóiként, továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezeteknél és nevelőtestületekben.

FŐBB TANTÁRGYAK

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek és módszerek, iskolaigazgatás, alkalmazott vezetéselmélet

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Makó Ferenc
mako.ferenc@tmpk.uni-obuda.hu

Czigler Éva
czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2023.07.19.