Környezetmérnöki

A KÉPZÉSRŐL

Célunk olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.
A duális diplomával rendelkező munkavállalók olyan vállalati és ágazati kapcsolati tőkét építhetnek ki tanulmányaik során, mely biztos alapja egy sikeres karriernek.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Aki elkötelezett a környezetvédelem iránt. Aki szeretné közvetlen környezete és bolygónk megőrzését még sokáig és hajlandó tenni is érte. Akit érdekelnek a különböző természettudományok, amelyek alapját képezik a multidiszciplináris környezettudományoknak és technológiáknak.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A környezetmérnökök az állami és versenyszférában, környezetvédelmi, vízügyi szakhatóságoknál, vállalatok környezetvédelmi részlegeinél, önkormányzatoknál is elhelyezkedhetnek.

FŐBB TANTÁRGYAK

Természet- és tájvédelem, földtudományi szakismeretek, közegészségtan, környezetvédelmi biológia, ökológia, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan és környezetgazdálkodás, környezetvédelmi jogi ismeretek, rendszerszemlélet, minőségirányítási rendszerek.

SPECIALIZÁCIÓK

Környezetirányítási rendszerek specializáció
Környezetvédelem a közigazgatásban specializáció
Települési vízgazdálkodás specializáció
Zöldenergia specializáció

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzési formában

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Könnyűipari mérnöki mesterképzés

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

felveteli@rkk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2024.01.18.