Környezetmérnöki (magyar nyelven) környezetmérnöki (angol nyelven)

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energia-hatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Tanulmányaik során a specializációk keretében további emelt szintű ismeretekre tehetnek szert, amelyek a következők:

- Környezetirányítási rendszerek specializáció

- Környezetvédelem a közigazgatásban specializáció

- Zöldenergia specializáció

KINEK AJÁNLJUK?

Aki elkötelezett a környezetvédelem iránt. Aki szeretné közvetlen környezete és bolygónk megőrzését még sokáig és hajlandó tenni is érte. Akit érdekelnek a különböző természettudományok, amelyek alapját képezik a multidiszciplináris környezettudományoknak és technológiáknak.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

kooperatív képzésre van lehetőség

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév
nappali munkarend: 2660 óra
levelező munkarend: 715 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

környezetvédelemmel foglalkozó cégek, önkormányzatok, ipari vállalatok, kutatóintézetek stb.

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Könnyűipari mérnöki MSc

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

https://rkk.uni-obuda.hu/kornyezetmernoki-bsc-szak
Frissítve: 2022.11.29.