Humanitárius műveletek menedzser

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja, hogy egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot, piacképes tudást és gyakorlati ismereteket biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a humanitárius műveletek egyre szélesedő területéhez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.

KINEK AJÁNLJUK?

Minden olyan humanitárius területen elhelyezkedni szándékozó diplomásnak ajánljuk a képzést, aki nemzetközi humanitárius műveletben, a gyakorlati munka előtt szeretne a sokrétű elméleti tudás mellett a humanitárius műveleteket megjárt civil és egyenruhás szakemberek tapasztalataival is gazdagodni. Ajánljuk a szakirányú továbbképzést továbbá a már a területen dolgozó, de még terepmunkában részt nem vevő szakembereknek is, akár a kormányzati (civil vagy egyenruhás), akár nem kormányzati szervek munkájában kívánnak részt venni. Emellett természetesen várjuk a szakterület iránti egyéb megfontolásból érdeklődőket is. A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezik

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

2 félév

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Dr. habil. Besenyő János szakvezető
besenyo.janos@uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Kartali Gabriella
kartali.gabriella@uni-obuda.hu
+36-1-666-5450
https://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/humanitarian-response-manager-english-humanitarius-muveletek-menedzser-angol-nyelven
Frissítve: 2022.11.29.