Hadiipari mérnöki

A KÉPZÉSRŐL

A hadiipari mérnöki mesterképzési szakunk célja, hogy korszerű oktatási módszerekkel, elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával olyan szakembereket képezzen, akik a megszerzett általános mérnöki ismereteken túl speciális hadi mérnöki ismeretekkel rendelkezzenek a hazai hadiipari vállalatok gyártóipari, kutatási és fejlesztési tevékenységük segítésére. Szaktudásuk alapján elsősorban a harci- és hadi járművek (földi és légi) ismeretére, a fegyver-, lőszer- és robbanóanyagok gyártására szakosodott vállalatok igényeit elégítik ki.
A szak hallgatói rendelkeznek a hadiipari fejlesztésekhez és tudományos kutatómunkához szükséges, globálisan alkalmazható elemző és problémamegoldó ismeretekkel és technikákkal, amelyek jelentősen támogatják a globális biztonsági környezet kihívásaira történő rugalmas és hatékony reagálást.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori iskolában történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan érdeklődőknek, akik a védelmi technológiákra kívánnak szakosodni, a legmodernebb védelmi rendszereken szeretnének dolgozni, akár katonai szerepkörből lépnek át, akár civil karriert keresnek a védelmi vonatkozású iparágakban.
A védelmi ágazatokban dolgozó kormányzati szakembereknek, akik elmélyíthetik és kiszélesíthetik mérnöki ismereteiket, míg a nemzetük védelmi képességeihez hozzájárulni kívánó, a hadiipari szektorban elhelyezkedni szándékozó hallgatók értékes tudást szerezhetnek.
A technológia, az innováció és a nemzetbiztonság iránt szenvedélyesen érdeklődő pályamódosítók számára, akik új karrierutat indíthatnak a védelmi iparban.
A vállalkozók és innovátorok számára, akik úttörő védelmi technológiákat szeretnének kifejleszteni vagy ebben az ágazatban vállalkozásokat indítanának.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A magyar hadiipar-fejlesztés során megalakult hadiipari vállaltoknál, valamint a védelmi szektor állami szereplőinél. Mindezek mellett minden olyan vállalkozásnál, intézménynél, ahol a védelmi iparhoz köthető fejlesztés, gyártás működik.

FŐBB TANTÁRGYAK

anyag- és gyártástechnológia; termékfejlesztés és tervezéselmélet; minőségbiztosítás a kutatás-fejlesztésben; katonai műveletek és támogatásuk, robotika

SPECIALIZÁCIÓK

-

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

3 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzési formában

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Dr. habil. Farkas Tibor
farkas.tibor@bgk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2024.01.18.