Gépészmérnöki (magyar nyelven) gépészmérnöki (angol nyelven)

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

• CAD-CAM-CNC

• Géptervezés

• Járműtechnika

KINEK AJÁNLJUK?

Műszaki és természettudományi érdeklődésű diákoknak

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

 • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

 • Angol
 • Magyar

MUNKAREND

 • Levelező
 • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

duális, kooperatív

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév
nappali munkarend: 2445 óra
levelező munkarend: 761 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Alba Regia Műszaki Kar
 • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
 • Budapest
 • Székesfehérvár

FINANSZÍROZÁSI FORMA

 • Állami ösztöndíjas
 • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Kisvállalkozásoktól a multinacionális cégekig, Magyarországon vagy akár külföldön a géptervezés, üzemeltetés, gyártásvezetés és gyártásirányítás területén. A BSc diplomával lehetőség van a műszaki képzési terület MSc képzéseinek, illetve a felsőoktatás szakirányú továbbképzéseinek elvégzésére.

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

gépészmérnöki mesterképzési szak (Budapest),

tanári [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]] mesterképzési szak (Budapest)

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Prof. Dr. Réger Mihály

reger.mihaly@bgk.uni-obuda.hu +3616665442

Dr. Széll Károly helyi szakfelelős (AMK-Székesfehérvár)

szell.karoly@amk.uni-obuda.hu +36 22 200 499

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/bsc-kepzes-gepeszmernok http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/348-gepeszmernok-alapszak
Frissítve: 2022.11.29.