Gépészmérnöki

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.
A duális diplomával rendelkező munkavállalók olyan vállalati és ágazati kapcsolati tőkét építhetnek ki tanulmányaik során, mely biztos alapja egy sikeres karriernek.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Aki érdeklődik a korszerű technológiák és jövő szerkezeti anyagai iránt, szereti a gépeket és az új gépészeti megoldásokat. Jó matematikai, fizikai ismeretekkel rendelkezik.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Széles körű elhelyezkedési lehetőségek: géptervező (CAD), gyártástechnológus (CAM), gyártástámogató, minőségbiztosítási mérnök és a hadiipar területén.

FŐBB TANTÁRGYAK

Matematika; informatika; géprajz, gépelemek, gépszerkezetek; irányítástechnika; méréstechnika; forgácsolástechnológia alapjai

SPECIALIZÁCIÓK

CAD-CAM-CNC
Géptervezés
Fegyver- és lőszertechikai
Folyamattechnika
Harcjármű-technikai
Járműtechnika
Repülőműszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest
  • Székesfehérvár

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Alba Regia Műszaki Kar
  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális és kooperatív képzési formában

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Gépészmérnöki mesterképzés
Tanári [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]] mesterképzés

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki KarMake prim
Prof. Dr. Réger Mihály
reger.mihaly@bgk.uni-obuda.hu
+ 36 (1) 666 5462

Alba Regia Műszaki Kar
Dr. Széll Károly
szell.karoly@amk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2024.01.18.