Gazdálkodási és menedzsment

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk:

 • pénzügyi menedzsment

 • vezetőképző

 • minőségmenedzsment

KINEK AJÁNLJUK?

A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az üzleti élet, a piac, a pénzvilág iránt, részt kívánnak venni egy üzleti vállalkozás sikerében.

KÉPZÉSI TERÜLET

gazdaságtudományok

KÉPZÉSI SZINT

 • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

MUNKAREND

 • Levelező
 • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzés lehetősége: A duális képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, az egyetem és valamely cég (gazdasági társaság, vállalat, intézmény) valamint a hallgató szerződéses együttműködésében megvalósuló közös képzés a cég elvárásainak legjobban megfelelő szakemberek kibocsátása érdekében. A duális képzés feltételeit az egyetem és a cég, valamint a cég és a hallgató közötti szerződések tartalmazzák. Kooperatív képzés lehetősége: A kooperatív képzés az egyetem nappali munkarendű alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

nappali munkarend: 2385 óra

levelező munkarend: 725 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Keleti Károly Gazdasági Kar
 • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

 • Állami ösztöndíjas
 • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok egyaránt lehetőséget jelentenek a végzett közgazdászainknak. Főbb elhelyezkedési területek: adminisztráció, bank, biztosítás, menedzsment feladatok, értékesítés, kereskedelem, marketing, pénzügy, beszerzés, ügyfélszolgálat.

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) mesterképzési szak,

vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) mesterképzési szak

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

info@kgk.uni-obuda.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://kgk.uni-obuda.hu/gm
Frissítve: 2022.11.29.