Földmérő és földrendező mérnöki

A KÉPZÉSRŐL

Célunk olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat.
A duális diplomával rendelkező munkavállalók olyan vállalati és ágazati kapcsolati tőkét építhetnek ki tanulmányaik során, mely biztos alapja egy sikeres karriernek.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Aki szereti a természetet, a térképeket, a precíz mérnöki munkát, az építési tervek megvalósítását, a helyhez kötött információk gyűjtését, szolgáltatását.

KÉPZÉSI TERÜLET

agrár

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Földügyi igazgatási, földmérő, térinformatikus, ingatlan-nyilvántartási területen földmérési és térinformatikai vállalkozásokban, építő cégeknél, földhivataloknál.

FŐBB TANTÁRGYAK

Fotogrammetria II., nagyméretarányú térképezés II., térinformatika II., távérzékelés, műholdas helymeghatározás

SPECIALIZÁCIÓK

Geoinformatika

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Székesfehérvár

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Alba Regia Műszaki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzési formában

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Geoinformatika mesterképzés

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Dr Katona János
katona.janos@amk.uni-obuda.hu
+36 22 200 451
Frissítve: 2024.01.18.