Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó

A KÉPZÉSRŐL

Célunk olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik jártasak az egyetemes tervezés szemléletének gyakorlati alkalmazásában; megalapozott tudással rendelkeznek a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkahelyeinek és munkakörülményeinek szakszerű kialakítása és széles értelemben vett akadálymentesítéséhez kapcsolódó tanácsadás és tervezés területén; a támogató technológiák fejlesztése, tesztelése és minősítése területén; valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő alkalmasság-vizsgálati módszertanok, a szakértői véleményezés módja, valamint a képességvizsgáló és -fejlesztő eszközök alkalmazása terén.

KINEK AJÁNLJUK?

Mindazoknak, akik rendelkeznek legalább BSc oklevéllel és érdeklődnek az akadálymentesítés, a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkahelyeinek és munkakörülményeinek szakszerű kialakítása, fejlesztése iránt.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Környezetvédelem, egészségvédelem és biztonságvédelem területén, az ezekkel foglalkozó cégeknél, valamint állami, önkormányzati szervezeteknél.

FŐBB TANTÁRGYAK

Funkcionális anatómia, foglalkozási rehabilitáció közgazdaságtani és pénzügyi alapjai, készségek mérése és fejlesztése szimulátorokkal

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

2 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Dr. Jókai Erika
jokai.erika@bgk.uni-obuda.hu
+36 20 582 4994
Frissítve: 2023.07.19.