Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik jártasak az egyetemes tervezés szemléletének gyakorlati alkalmazásában; megalapozott tudással rendelkeznek a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkahelyeinek és munkakörülményeinek szakszerű kialakítása és széles értelemben vett akadálymentesítéséhez kapcsolódó tanácsadás és tervezés területén; a támogató technológiák fejlesztése, tesztelése és minősítése területén; valamint a foglalkozási rehabilitációval összefüggő alkalmasság-vizsgálati módszertanok, a szakértői véleményezés módja, valamint a képességvizsgáló és -fejlesztő eszközök alkalmazása terén.

KINEK AJÁNLJUK?

Ajánljuk Bármely BA és BSc szintű műszaki, természet-, orvos-, egészség-, társadalom-, gazdaságtudományi vagy bölcsész területen szerzett oklevéllel rendelkezőnek.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

2 félév

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Felnőttképzési Központ
Dr. Jókai Erika szakvezető
jokai.erika@bgk.uni-obuda.hu
+36 20 582 4994
https://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/foglalkozasi-rehabilitacios-human-es-muszaki-szaktanacsado-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak
Frissítve: 2022.11.29.