Építőmérnöki

A KÉPZÉSRŐL

Célunk felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre.
Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az elvégzett ágazat és specializációnak megfelelően:
• kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére
• egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására
• irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban
Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök – a várható specializációkat is figyelembe véve – képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:
• műszaki vezetői tevékenység végzésére
• építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére
• építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására
• településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.
A duális diplomával rendelkező munkavállalók olyan vállalati és ágazati kapcsolati tőkét építhetnek ki tanulmányaik során, mely biztos alapja egy sikeres karriernek.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Annak, akit érdekel a tartószerkezetek, hidak, utak, vasutak, víz- és csatornahálózat, gátak, alagutak tervezése és kivitelezése, üzemeltetése.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Többek között tervező vagy kivitelező vállalatoknál, önkormányzatoknál van lehetőség az elhelyezkedésre.
A duális diplomával rendelkező munkavállalók olyan vállalati és ágazati kapcsolati tőkét építhetnek ki tanulmányaik során, mely biztos alapja egy sikeres karriernek.
A BSc képzés elvégzése után a tanulmányok MSc szinten folytathatóak.

FŐBB TANTÁRGYAK

Mechanika, geotechnika, műszaki informatika, geodézia, térinformatika, építőanyagok, közlekedésépítés, közművek, műtárgyépítés, vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek, építésföldtan, mérnökgeológia, hulladékgazdálkodás

SPECIALIZÁCIÓK

Szerkezetépítő mérnöki ágazaton: szerkezetépítési és geotechnikai specializáció
Infrastruktúraépítő mérnöki ágazaton: települési specializáció

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Ybl Miklós Építéstudományi kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

8 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzési formában

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzés
Építész mesterképzés
Gépészmérnöki mesterképzés
Ipari terméktervező mérnöki mesterképzés
Mechatronikai mérnöki mesterképzés

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Dr. Macsinka Klára
macsinka.klara@ybl.uni-obuda.hu
+36 1 252 1270

Duális képzés:
Wittek Krisztina
wittek.krisztina@ybl.uni-obuda.hu
Frissítve: 2024.01.18.