EHS szakmérnök/szakember

A KÉPZÉSRŐL

Célunk, hogy környezet-, egészség-, tűz- és munkavédelem, illetve biztonság terén magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtsunk a vállalati vagy állami szektorban tevékenykedő mérnökök/szakemberek részére. Cél olyan szakmérnökök/szakemberek képzése, akik korábban megszerzett alapképzettségük birtokában az új ismeretek elsajátításával képesek legyenek a vállalati vagy intézményi EHS rendszer létrehozására, működtetésére, felügyeletére, azok során felmerülő problémák megoldására. A cél továbbá olyan szakmérnökök/szakemberek képzése, akik a vállalati vagy intézményi EHS feladatok megoldása és célok elérése folyamán - szem előtt tartva a fenntartható fejlődés elveit - magas szinten, nagy hatásfokkal és innovatívan képesek összehangolni a társadalom biztonság iránti elvárásait a vállalat, intézmény műszaki-gazdasági érdekeivel.

KINEK AJÁNLJUK?

Aki rendelkezik legalább BSc oklevéllel és érdeklődik az EHS rendszerek iránt, szeretne képessé válni arra, hogy összehangolja a társadalom biztonság iránti elvárásait a vállalat, intézmény műszaki-gazdasági érdekeivel.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Környezetvédelem, egészségvédelem és biztonságvédelem területén, ezekkel foglalkozó cégeknél, valamint állami, önkormányzati szervezeteknél.

FŐBB TANTÁRGYAK

Környezeti elemek és azok védelme, munkavédelem, EHS kommunikáció, toxikológia és ökotoxikológia, tűzvédelmi gyakorlat, iparbiztonság

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Mohai Ágota Zsuzsanna
mohai.agota@bgk.uni-obuda.hu
+36 1 666-5369
Frissítve: 2024.04.26.