Biztonságtechnikai mérnöki

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a biztonságtechnikai rendszerek eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Képesek a műszaki támogatás mérnöki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, a polgári vagy nemzetbiztonsági területeken jelentkező komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személy-, és vagyonvédelmi, információvédelmi, munka-, és tűzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
általános biztonságtechnikai; információ biztonsági

KINEK AJÁNLJUK?

Elsődlegesen a biztonságtechnika műszaki terület iránt érdeklődők számára.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

lehetőség kooperatív képzésben való részvételre

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév
nappali munkarend: 2.355 óra
levelező munkarend: 640 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

biztonságtechnikai feladatokat ellátó vállalatok, intézmények, cégek, illetve a biztonságtechnikához köthető munkakörök

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szak,
tanári [mérnöktanár (polgári és biztonságvédelmi)] mesterképzési szak

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Dr. Kovács Tibor
kovacs.tibor@bgk.uni-obuda.hu
+36 1 666 5458

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/bsc-kepzes-had-es-biztonsagtechnikai-mernok-szak
Frissítve: 2022.10.30.