Biztonságtechnikai mérnöki

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a biztonságtechnikai rendszerek eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Képesek a műszaki támogatás mérnöki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, a polgári vagy nemzetbiztonsági területeken jelentkező komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személy-, és vagyonvédelmi, információvédelmi, munka-, és tűzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Az informatika, az információbiztonság iránt érdeklődő diákoknak ajánljuk, akik szeretnek kísérletezni, korszerű digitális technikákat megismerni és alkalmazni, fejleszteni.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Személy- és vagyonvédelem, információvédelem, munka-, tűz- és balesetvédelem, környezetvédelem, katasztrófa elhárítás területén.

FŐBB TANTÁRGYAK

Matematika; menedzsment alapjai; pszichológia; Munkavédelem, ergonómia; analóg áramkörök, érzékelők; Információbiztonság alapjai; személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági ismeretek; tűz- és robbanásveszélyes anyagok és technológiák; tűzvédelmi minősítések

SPECIALIZÁCIÓK

Biztonságtechnikai
Információbiztonsági
Tűzvédelmi

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális és kooperatív képzési formában

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzés
Tanári [mérnöktanár (polgári és biztonságvédelmi)] mesterképzés

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Dr. habil. Kiss Gábor
kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu
+36 (1) 666-5414
Frissítve: 2023.07.31.