Szakképzés- és mérnökpedagógiai tudományos műhely

A tudományos műhely célkitűzései

Empirikus pedagógiai és pszichológiai kutatások folytatása a szakmai alapozó oktatás, a szakképzés, a felnőttképzés, a szakmai tanárképzés, a mentorképzés, a felsőoktatás-pedagógia területén, továbbá a műszaki, az informatikai és a biztonságtudományok határterületein.

Kutatási területek

 1. A sikeres tanári szerep pszichológiai meghatározói, különös tekintettel a mérnöktanárképzésre
 2. Egyéni különbségek szerepe a tanulásban
 3. Az algoritmikus szemlélet kialakítása és fejlesztése a mérnöki és mérnöktanári képzésben
 4. A téri-vizuális képességek mérnökpedagógiai szempontú fejlesztése és mérése
 5. Virtuális elektronikus oktatási és tanulási környezetek fejlesztése és alkalmazása
 6. Mentorkutatás
 7. Tehetségkutatás
 8. Határon túli pedagógiai kutatások
 9. A műszaki, az informatikai és a biztonságtudományok határterületei

Aktivitások

 • Egyéni és közös kutatások folytatása
 • Beszámoló a kutatási eredményekről a félévente tartandó műhelyfoglalkozások keretében
 • A kutatási eredmények disszeminálása nívós konferenciákon, szakmai folyóiratokban, szakkönyvekben
 • Az egyetem Tudomány Napi rendezvényeinek keretében a Trefort Ágoston Tudományos Konferencia megszervezése
 • A Kárpát-medencei Oktatási Konferencia megszervezése határon túli intézményekkel közösen
 • Kutatási pályázatokon való részvétel
 • Közös kutatás határon túli intézményekkel
 • Határon túli doktoranduszok témavezetése, kutatócsoportok támogatása

A tudományos műhely vezetője

Prof. Dr. Tóth Péter, egyetemi tanár

A tudományos műhely állandó opponensei

Tóth Béláné dr. habil., egyetemi tanár

Dr. Varga Lajos címzetes főiskolai tanár

A tudományos műhely tagjai

 • Dr. Bacsa-Bán Anetta (DF), főiskolai docens
 • Bodáné Dr. Kendrovics Rita (ÓE RKK), egyetemi docens
 • Dr. Buda András (DE), adjunktus
 • Duchon Jenő (NAV Képzési Intézet)
 • Fülöp Márta Mariann, doktorandusz (ELTE NDI)
 • Dr. Fűzi Beatrix (ÓE TMPK), adjunktus
 • Dr. habil. Gyarmathy Éva (ÓE TMPK), tudományos tanácsadó
 • Hegyesi Franciska (ÓE KVK), doktorandusz (ELTE NDI)
 • Dr. Holik Ildikó (ÓE TMPK), adjunktus
 • Dr. Kiss Gábor (ÓE BGK), egyetemi docens
 • Dr. Maior Enikő (PKE, Nagyvárad), docens
 • Dr. Makó Ferenc (ÓE TMPK), főiskolai docens
 • Dr. Ősz Rita (ÓE TMPK), egyetemi docens
 • Pásztor Krisztina, doktorandusz (ELTE NDI)
 • Pogátsnik Monika (ÓE AMK), doktorandusz (ELTE NDI)
 • Dr. Sanda István Dániel (ÓE TMPK), adjunktus
 • Dr. habil. Simonics István (ÓE TMPK), egyetemi docens
 • Dr. Tomory Ibolya (ÓE TMPK), adjunktus
 • Dr. Végh Ágnes (BGF), főiskolai tanár

ELÉRHETŐSÉGEK

Telefon

 • +36 (1) 666-5389
Frissítve: 2018.03.21.