OTDT kitüntetések és egyetemi TDK elismerések

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által az Óbudai Egyetem, illetve a jogelőd intézmények dolgozói, hallgatói részére adományozott kitüntetések.

Mestertanár Aranyérem kitüntetés

Az OTDK a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést adományozhat mindazon oktatóknak és kutatóknak, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesültek

 • Dr. Molnár András egyetemi docens, Neumann János Informatikai Kar (2019)
 • Dr. Vámossy Zoltán egyetemi docens, Neumann János Informatikai Kar (2019)
 • Sándor Tamás adjunktus, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (2019)
 • Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár, Óbudai Egyetem (2015)
 • Dr. Sergyán Szabolcs egyetemi docens, Neumann János Informatikai Kar (2015)
 • Lamár Krisztián adjunktus, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (2013)
 • Prof. Dr. Takács István egyetemi tanár, (Szent István Egyetem, GTK, 2007)
 • Vámossy Zoltán főiskolai docens, Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar (2005)
 • Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin egyetemi tanár, (Szent István Egyetem, GTK, 2003)
 • Borbély Endre főiskolai docens, Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar (2003)
 • Dr. Kutor László főiskolai docens, Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar (2003)
 • Borbély Endréné Dr. Székely Éva főiskolai docens, Könnyűipari Műszaki Főiskola (1999)
 • Estu Klára főiskolai docens, Könnyűipari Műszaki Főiskola (1999)

Témavezető Mester kitüntetés

A Mestertanár Aranyérem kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és Iskolateremtő Mestertanár elismerés.

Témavezető mester kitüntetésben részesült 

 • Dr. Harmat József, főiskolai docens, Bánki Donát Műszaki Főiskola (1995)
 • Bánhidyné Dr. Szlovák Éva, főiskolai docens, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (1991)
 • Dr. Pokorádi László főiskolai docens, Kilián György Repülő Műszaki Főiskola (1991)

XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Emlékérem kitüntetést alapított a TDK érdekében hosszú időn keresztül végzett eredményes oktatói, kutatói és közéleti, felsőoktatási tehetségsegítő tevékenységek elismerésére.

Jubileumi OTDK Emlékérem kitüntetésben részesült:

Dr. Vámossy Zoltán egyetemi docens, Neumann János Informatikai Kar (2011)

Borbély Endre főiskolai docens, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (2011)

Pro Scientia, Pro Arte, Junior Pro Scientia Aranyérem

Az OTDT az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérem és Pro Arte Aranyérem, a tudományos diákköri tevékenységet folytató, középiskolás korban kimagasló eredményeket elérő diákok elismerésére Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetést alapított.

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott.

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült:

Virágh Krisztián hallgató, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (2019)

Pápics Patrik hallgató, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (2019)

Cserfalvi Annamária hallgató, Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar (2001)

Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért

Az ETDT a kiemelkedő tudományos diákköri dolgozat konzulensi tevékenységét, illetve a tudományos diákköri munka szervezését, segítését „Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért” díjra javasolhatja. A díj odaítéléséről az Egyetem rektora dönt. Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díjban részesültek:

2020:

Dr. Bagyinszky Gyula egyetemi docens (BGK)

Dr. Rácz Ervin egyetemi docens (KVK)

2019:

Nagyné Dr. Hajnal Éva egyetemi docens (AMK)

Dr. habil. Kozlovszky Miklós egyetemi docens (NIK)

2018:

Dr. Busics György egyetemi docens (AMK)

Gombaszögi Ildikó mestertanár (KGK)

Tamásné Dr. Nyitrai E. Cecília főiskolai tanár (RKK)

2017

Dr. Seebauer Márta egyetemi docens (AMK),

Dr. Csink László egyetemi docens (NIK),

Dr. Novothny Ferenc címzetes egyetemi tanár (KVK)

2016:

Dr. Molnár András egyetemi docens (NIK)

Dr. Szűcs Endre adjunktus (BGK)

2015:

Borbély Endre főiskolai docens (KVK)

Dr. Hassan Elsayed egyetemi docens (TMPK)

Dr. Kutor László egyetemi docens (NIK)

Országos Tudományos Diákköri Tanács

http://www.otdt.hu/hu/

OTDK 2015

http://otdk2015.uni-obuda.hu/

Frissítve: 2021.11.30.