Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj fontosabb dátumok

A részletes pályázati adatlap itt található: https://ti.uni-obuda.hu/nfo-2023/

 

Az ELJÁRÁSI REND  fontosabb dátumai:

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot az erre a célra kialakított online pályázati felületen (l. fenti link) kell benyújtani 2023. június 27-ig.

A beérkezett pályázatokat a karok dékánjai vagy az általuk megbízott kari bíráló bizottság vizsgálja meg formai és tartalmi szempontból egyaránt, valamint kizárja az érvénytelennek minősített pályázatokat, és elbírálja (pontozza) az érvényesnek minősített pályázatokat, továbbá a pontszámok alapján rangsorolja azokat 2023. július 12-ig, a kari HÖK képviselőjének egyetértésével.

A kari döntéseket tartalmazó teljes listát (rangsorlistát) 2023. július 12. 16 óráig ki kell függeszteni a Tanulmányi Iroda hirdetőtáblájára és a kar honlapján közzé kell tenni, hogy az érintett hallgatók annak eredményét megismerhessék.

A döntéssel szemben 2023. július 17. 12 óráig az érintett pályázók fellebbezéssel élhetnek, mely kérelmet az egyetem rektorának címezve a karok által megadott elektronikus (e-mail) címre kell megküldeni.

A kari bíráló bizottságnak legkésőbb 2023. július 18-ig kell megküldeni a pályázati anyagokat az Oktatási Főigazgatóságra.

Az Oktatási Főigazgatóság rangsorolja az összes beérkezett érvényes pályázatot, és javaslatot tesz az egyetemi felterjesztési listára 2023. július 21-ig.

Az egyetemi felterjesztési listát a Szenátus fogadja el az egyetemi bíráló bizottság döntését követő ülésén. A Szenátus által elfogadott egyetemi felterjesztési listát 2023. augusztus 1-ig az Oktatási Főigazgatóság megküldi a felsőoktatásért felelős miniszternek, aki az intézmény felterjesztési javaslatát figyelembe véve odaítéli a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a nyertes pályázóknak.

 

A nyertes pályázókat az egyetem/kar értesíti a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséről, valamint az elismerő oklevél átvételéről a 2023/24/1 félévben, legkésőbb 2023 október folyamán.