Nemzetközi stratégia

Az Óbudai Egyetem (ÓE) – a globális felsőoktatási piac aktív és elismert szereplőjeként – a tudás és az ismeretek magas szintű átadásával és az ehhez szükséges szakmai és interkulturális készségek fejlesztésével minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtó intézménnyé kíván válni, ezzel is hozzájárulva az európai felsőoktatás kiválóságának növeléséhez, az Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) fejlődéséhez és az európai identitás megerősítéséhez.

Az ÓE intézményvezetése – követve napjaink tendenciáját – a nemzetköziesedéssel kapcsolatos kérdéseket stratégiai szinten kezeli, a nemzetköziesedés és a minőségfejlesztés összekapcsolódik. Bár a nemzetköziesedési folyamatok középpontjában elsősorban még mindig a hallgatói mobilitás áll, ugyanakkor egyre inkább helytálló az a megfogalmazás, hogy a nemzetköziesítés az a folyamat, amelynek során a kutatás, az oktatás és a szolgáltatás nemzetközi dimenziót kap.

Az ÓE Intézményfejlesztési Tervében (IFT) az intézmény nemzetközi jellegének megerősítését tűzte ki célul, melyet a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitás növelésével, az oktatási környezet (kampusz) nemzetközi jellegének megerősítésével, valamint a nemzetköziesítésben résztvevő szervezeti egységek professzionalizálásával kíván elérni. A TOP 1000-be kerülést az ÓE a nemzetközi elismertség növelésével és a nemzetközi kommunikáció megerősítésével szándékozza elérni.

A nemzetköziesítésben eddig elért eredmények és a kialakított folyamatok felülvizsgálata céljából az egyetem részt vett a Tempus Közalapítvány által szervezett nemzetköziesítési tanácsadó-értékelő eljárásban, melynek megállapításai alapján kidolgozza a következő három évre szóló cselekvési tervét. A cselekvési terv egyes elemei már megjelennek a Stipendium Hungaricum licencre benyújtott pályázatban is.

A Stipendium Hungaricum és a többi ösztöndíj program támogatási és ösztönző eszközei révén hatással voltak és vannak az ÓE nemzetköziesedésének olyan lényegi intézményi szintű pilléreire, mint például a tantervek átdolgozása, képzések fejlesztése, vezetői szintű elkötelezettség növelése, a hallgatói szolgáltatások fejlesztése, vagy a nemzetköziesítés itthon szemlélet megerősítése.

Az ÓE az Erasmus Charta-ra benyújtott pályázatban (Erasmus Policy Statement) kifejezte elkötelezettségét, hogy a vállalt tevékenységeket az Erasmus+ program prioritásaival összhangban végzi, hozzáférhetőséget, egyenlő esélyt és kiválóságot biztosítva. A papír nélküli, mobilitásbarát adminisztráció megvalósítás a digitalizáció és „zöld gondolkodás jegyében történik.

Frissítve: 2024.05.10.