Tájékoztató a leggyakoribb pszichés és mentális problémákról

Tanulási zavarok: diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia

Tanulási zavarnak hívjuk az ismeretelsajátítás valamilyen specifikus zavarát, ami jelentősen akadályozza a tanulást. Általában az egyén az adott területen nem képes az általános intellektuális képességeinek megfelelően teljesíteni, részképességei egyenetlenül fejlettek. Nem jelenti a kognitív képességek globális elmaradását, így lehet átlagos vagy afeletti intellektusú is az egyén. Ideális esetben a korai diagnózis és fejlesztés segíti a későbbi sikeres boldogulást. Nagyon gyakran épp a tehetségesebbek esetén nem történik ez meg, hiszen ők egyéb jó képességeikkel sokáig tudják kompenzálni, takargatni gyengébb részeiket.

Hogyan ismerhető fel egy tanulási zavarral küzdő egyén?

  • attól függően, hogy melyik terület nem fejlődött megfelelően, nem tud rendesen olvasni, írni vagy számolni
  • egymásra hasonlító számokat vagy betűket összekeveri
  • figyelmét nehezen fókuszálja a fejletlenségét érintő feladatokban

Hova lehet segítségért fordulni?

Ingyenes ellátás:

  • Az Óbudai Egyetemen az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz amennyiben már van kimondott diagnózis: http://uni-obuda.hu/eselyegyenlosegi-bizottsag-hallgatoi
  • Autizmus spektrumzavar és figyelemhiányos hiperaktivitás diagnózisában háziorvosi beutalóval pszichiáter szakorvos tud segíteni
  • Az Óbudai Egyetemen ingyenesen elérhető mentálhigiénés tanácsadáson – diagnózisban és fejlesztésben nem tudunk segíteni, de kereshetünk megoldásokat, hogyan birkózz meg az állapotoddal az egyetemi környezetben, és hogyan hozd ki a maximumot a lehetőségeidből.
  • https://uni-obuda.hu/hallgatoi-kozossegi-kozpontok/mentalhigienia2

Fizetős ellátás:

  • Tanulási zavarokkal gyógypedagógus szakembert érdemes felkeresni
Frissítve: 2021.05.25.