MAB állásfoglalások archívum

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2016. október 28-i ülésén az Óbudai Egyetem intézményakkreditációjának hatályára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

A MAB 2016/8/VII/4 sz. határozata

A MAB az Óbudai Egyetem és karai korábbi, a 2011/7/V/5 sz. határozatban megállapított 2016. december 31-ig tartó akkreditációjának hatályát 2018. július 31-ig meghosszabbítja.

Intézkedési terv az Óbudai Egyetem Intézményi akkreditációs eljárása keretében hozott határozatban megfogalmazott intézményi ajánlásokra.

A felsőoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. Ftv. vonatkozó §-ai, illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján – harmadik akkreditációs értékelés keretében – az Óbudai Egyetemet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az Óbudai Egyetemet egyetemként „A” minősítéssel akkreditálta. Az intézkedési terv a Látogatóbizottsági jelentés szerkezetének megfelelően, egyetemi és kari szinten fogalmazza meg az egyes ajánlásokra vonatkozó intézkedéseket.

felsőoktatásról szóló hatályos 2005. évi CXXXIX. tv. vonatkozó §-ai , illetve a MAB akkreditációs elvárásai alapján a(z) Óbudai Egyetemet a MAB egyetemként akkreditálja

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a hatályos felsőoktatási törvény 109. §-ban előírt eljárás figyelembe vételével a 2009/2010-es tanévben elvégezte az informatikai képzési területen folyó képzések párhuzamos programakkreditációját. A MAB 2011/1/VII/7 számú határozata az alábbiakat rögzíti: A MAB az Óbudai Egyetemen folyó mérnök informatikus alapképzési szakot akkreditálja. A szak akkreditációja – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2015. december 31-ig hatályos.

A Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelése során vizsgálta a jogelőd Budapesti Műszaki Főiskola intézményi működését. A 2005. március 30-április 1. közötti intézményi látogatást követően, a Plénum 2005. decemberi ülésén került sor az értékelésre, melynek minősítése „A”.

Frissítve: 2024.05.10.