Jubileumi év 2019

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Tisztelt Látogatók!

Az Óbudai Egyetem történelmének neves dátumait áttekintve az intézmény ez évben számos kerek évfordulóról emlékezik meg. 2019-ben ünnepli első jogelődje, a Dr. Trefort Ágoston által 1879-ben létrehozott Budapesti Állami Közép Ipartanoda alapításának 140. évfordulóját. A Közép Ipartanodát követte a Mechanikai és Óriásipari Szakiskola létrejötte1898-ban, majd képzési tevékenysége elismeréséül az ipartanodából szervezett Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola kezdte meg működését 1898-ban.

A két oktatási intézmény párhuzamos fejlődése eredményeképpen alakultak ki a méltán elismert ipari technikumok, majd 50 éve a műszaki főiskolák. A Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával – 20 évvel ezelőtt alapított Budapesti Műszaki Főiskola szolgálta a hazai gazdaság igényeit. Az intézmény dinamikus fejlődése eredményeképpen – teljesítve a felsőoktatási törvény követelményeit– lépett a hazai egyetemek sorába, létrehozva a XXI. század Óbudai Egyetemét.

A három évszázadon átívelő történelmi múltú Óbudai Egyetem a társadalommal szemben érzett felelősségétől, valamint a műszaki haladás iránti elkötelezettségétől vezérelve – stratégiájával összhangban – egy hálózatos működésű, újszerű oktatási módszereket alkalmazó intézmény. Működését a gyakorlat-orientált, a gazdaság igényeit kielégítő, magas szintű műszaki, természettudományi, gazdaságtudományi és pedagógus alapképzés, mester- és doktori képzés, valamint tudományos kutatás jellemzi.

Egyetemünkön egyszerre van jelen a történelmi tradíciók ápolása és a kor kihívásainak megfelelő, a jövő igényeire fókuszáló, az új ismereteket magas szinten közvetítő tudásátadás. Egyetemünk a szellemi örökség ápolására, a főváros és az ország egésze számára is jelentős évfordulók méltó megünneplésére ünnepségsorozatot szervez.

Bízom abban, hogy jubileumi programjaink felkeltik érdeklődését, köszönthetjük rendezvényünkön közelebb hozva Önhöz intézményünk történelmét és mindennapjait!

Prof. Dr. Réger Mihály
rektor

A Jubileumi év honlapja itt érhető el.

Frissítve: 2023.05.23.