i@Home

Mit jelent az I@Home kifejezés?

Az I@Home (Internationalisation at Home) kifejezést 1999 óta használják a nemzetköziesítéssel foglalkozó szakemberek. A „nemzetközi környezet hazai megtapasztalása” 2013-tól az Európai Unió oktatáspolitikájának egyik kiemelt területévé vált, melyet az Európai Bizottság ”Az európai felsőoktatás a világban: ’A nemzetközi környezet hazai megtapasztalásának támogatása és a digitális oktatás elősegítése’ közleményében (COM/2013/499) rögzített.

A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési politikáinak legfőbb prioritásai a hallgatók kifelé irányuló mobilitása, a hallgatói csereprogramok, valamint a külföldi hallgatók vonzása. Az említett közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy „a nemzetköziesítés által felkínált lehetőségekből azonban nem csupán a külföldre utazni kívánó hallgatók és az oktatók kis részének szabad részesülnie”.

A fentiek értelmében az intézmények oktatóinak nemzetközi tapasztalatait és kompetenciáit felhasználva nemzetközi tantervet kell kidolgozni a mobilitásban részt vevő és nem részt vevő hallgatók számára egyaránt. A hallgatók, kutatók és oktatók számára felkínálható nyelvfejlesztési lehetőségeket növelni kell és az online oktatáson keresztül szélesebb körben kell hozzáférhetővé tenni a tanterveket és a tananyagokat.

Milyen eszközök révén valósítható meg a nemzetközi környezet hazai megtapasztalása?

 • Nemzetközi tanterv kialakítása, a tananyag nemzetközi és interkulturális dimenziójának megvalósítása: nemzetközi eredmények és interkulturális ismeretek beépítése, idegen nyelvű kötelező irodalom, külföldi oktatók meghívása, előadók meghívása nemzetközi cégektől, nemzetközi esettanulmányok használata, stb.
 • Nemzetközi kutatások megvalósítása.
 • A tanulmányi környezet nemzetköziesítése: helyi és nemzetközi hallgatók oktatása ugyanabban a csoportban.
 • Tanterven kívüli tevékenységek: szabadidős tevékenységek, interkulturális programok.
 • A nemzetköziesedéshez szükséges képzési lehetőségek biztosítása: nyelvtanulás interkulturális ismeretek, módszertani tréningek.

I@Home az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem az Erasmus+ és egyéb mobilitási programok keretében biztosítja hallgatóinak, kutatóinak és oktatóinak a lehetőséget, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Az egyetem a mobilitásban nem részt vevő hallgatóknak is biztosítani kívánja a nemzetközi környezet megtapasztalatását, amely az alábbi formában jut el a hallgatókhoz:

 • Angol nyelvű képzési programok, angol és német nyelvű kurzusok. Magyar és nemzetközi hallgatók együtt tanulnak, közös projekteken dolgoznak.
 • Külföldi hallgatók mentorálása, segítése a beilleszkedésben.
 • Nyelvtanulási lehetőségek, nyelvtudás tökéletesítése, szakmai nyelvtudás erősítése.
 • Külföldi oktatók és vendégoktatók cégektől és partner egyetemekről.
 • Részvétel nemzetközi kutatásokban.
 • Nemzetközi kulturális programok: nemzeti estek, kirándulások, stb.
 • Rövid mobilitási programok szervezése: nyári egyetemek, kirándulások, workshopok.
 • Az Erasmus+ program keretében blended mobilitás megvalósítására is van lehetőség, amelynek során online követhetők a külföldi egyetem kurzusai és csak két hónap fizikai mobilitás megvalósítása szükséges.
 • Ugyancsak az Erasmus+ program keretében blended intenzív programokon vehetnek részt a hallgatók, így 5-30 napra csökkentve a külföldi tartózkodást.
 • A jövőben várható a blended online kurzusok indítása a külföldi érdeklődők részére.
Frissítve: 2024.05.10.