Tovább a honlapra

Bemutatkozó kisfilmünk

Programok

Program címe

Helyi társadalmi és gazdasági
jelenségek vizsgálata kutatói szemmel

Program időtartama

félévente (őszi, és tavaszi szemeszterben)

Jelentkezés

folyamatosan e-mailben, telefonon

A diákok által ellátandó feladat leírása

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági
Karának oktatói (konzulensek) segítségével
kutatói szemüvegen keresztül megvizsgálni
és dokumentálni a diákok környezetében
zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat.
A kutatások eredményeit a hallgatók a kar
által szervezett Tudományos Diákköri
Konferencia keretében megoszthatják
másokkal, ez által felhívva az általuk kutatott
téma relevanciájára és aktualitására mások figyelmét. A diákok a feladat minél magasabb szintű ellátása érdekében képzésen vesznek részt, majd az ott tanult ismereteket terepmunka segítségével ültetik át a gyakorlatba.
A program lehetőséget biztosít kutatói,
analitikus, írási és prezentációs
kompetenciák fejlesztésére is.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

félévenként 10 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kutatói kíváncsiság, analitikus gondolkodás,
írás és prezentációs készség

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika
dékán, egyetemi docens
Telefon: +36-1-666-5201
E-mail: fodor.monika@kgk.uni-obuda.hu

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

tanulás