ECTS

Mi az ECTS (European Credit Transfer Accumulation System)?

A hallgatói mobilitási tevékenységek – legyen szó diploma- vagy kreditmobilitásról – robbanásszerű növekedése egyre inkább felvetette a külföldön szerzett végzettségek vagy résztanulmányok elismerésének szükségességét. Az eltérő tanulmányi és elismerési rendszerek miatt kialakult bonyolult folyamat megkönnyítésére jött létre az Európai Felsőoktatási Térségben (EHEA) az ECTS. Az EHEA legtöbb országában mára már nemzeti kreditrendszerként működik. Az ECTS az az eszköz, amely átláthatóbbá teszi a tanulmányokat és a kurzusokat, így lehetővé válik a hallgatók országok közötti mobilitása, amely végső soron a diploma értékét, és ezáltal az elhelyezkedési esélyeket növeli. Az ECTS lehetővé teszi az új, innovatív tanulási formák elismerését is.

Mi az ECTS jelentősége és hogyan működik?

Az ECTS bevezetése szerte Európában, és így Magyarországon is nagymértékben hozzájárult a tanulmányi célú mobilitás lehetővé válásához és elterjedéséhez. A diákok számára a legfontosabb, hogy másik egyetemre való elmenetel előtt az anyaegyetem mobilitási koordinátorának segítségével és szaktanárai tanácsait is kikérve előre egyeztessék a fogadó egyetemmel, hogy mit fognak tanulni a mobilitás során. Az intézmények által összeállított kurzuskatalógusokból kiválasztott tárgyak felvételét a hallgató, a küldő és a fogadó intézmény háromoldalú Tanulmányi szerződésben (Learning Agreement) rögzíti a kiutazás előtt. Az elért eredményekről a fogadó intézmény Tanulmányi átiratot (Transcript of Records) ad ki.  Az ECTS ajánlásoknak megfelelő dokumentumok garantálják, hogy a teljesített eredmények a hallgató hazatérése után maradéktalanul beszámításra kerüljenek.

A fő európai mobilitási programban, az Erasmus+ -ban előírás az egyetemek számára, hogy vállalják: elismerik diákjaik külföldi tanulmányai során gyűjtött kreditjeit. Ez a garancia arra, hogy a külföldi tanulmányok a legjobban hasznosulnak. A magyar felsőoktatási törvény pedig előírja, hogy ha a máshol végzett tanulmányok tartalma legalább 75%-ban megegyezik az anyaegyetemen ez idő alatt elvégzendő tanulmányok tartalmával, akkor nem tagadható meg a kreditek elismerése.

Melyek az ECTS ajánlások?

A kreditek gyűjtésének, átvitelének és elismerésének egységes európai elveit és az összehangolt használathoz szükséges ajánlásokat az ECTS Kézikönyv és használati útmutató tartalmazza, amely többféle szempontot is javasol az elismerés elősegítésére.

ECTS az Óbudai Egyetemen

A magyar jogszabályok értelmében a magyar akadémiai kreditrendszer ECTS-kompatibilis. Az Óbudai Egyetem is ECTS krediteket használ, amely lehetővé tette, hogy bekapcsolódjon a különböző (de legfőképpen az Erasmus+) mobilitási programokba.

A kreditek számítása a hallgatói kontaktórán alapul (egy kredit átlag 30 kontaktórával egyenlő).

A hallgatók teljesítményét a szemeszter végén egy ötfokozatú skálán értékelik (5 = kitűnő, 4 = jó, 3 = közepes, 2 = elégséges, 1 = elégtelen).

A külföldi hallgatók részére tanulmányi átiratot bocsát ki az egyetem, mely tartalmazza a kurzusok kódját és megnevezését, a krediteket és helyi, valamint az ECTS kompatibilis jegyeket.

A mobilitási programból hazatérő hallgatók teljesítménye a tanulmányi átiraton található ECTS osztályozás segítségével váltható át hazai érdemjegyre.

Frissítve: 2023.04.27.