Kutatóink fenntarthatósági törekvéseit díjazták

Az Európai Robotikai Fórumon díjazták a Prof. Dr. Haidegger Tamás nemzetközi kutatótársaival konzorciumban létrehozott Sustainable Robotics nevű kezdeményezést, melyet a robotok etikus, felelős és fenntartható használatának népszerűsítésére alapítottak.

Az Európai Robotikai Fórumot (European Robotics Forum - https://erf2024.eu/ ) az Olaszországi Riminiben tartották meg, a Bolognai Egyetem szervezési támogatásával. Az eseményen a robotika nemzetközi szinten vezető, tudományos és ipari szakértői találkoztak, és jelen voltak az e területen tevékenykedő nagy európai vállalatok is. Az ERFcélja, hogy ösztönözzék a végfelhasználókat, technológiai gyártókat, valamint a technológiai gyártók közötti interakciót, amelynek végső célja az ipari versenyképesség javítása, a tudományos fejlődés előmozdítása, a területen érdekelt felek hálózatépítésének ösztönzése, valamint a robotika újszerű hatás-forgatókönyveinek azonosítása és feltárása. Tipikusan ezen a fórum hirdetik ki az új robotikai témájú EU-s pályázatokat, projekt lehetőségeket is. A rendezvény programja 10 párhuzamos szekcióban futó workshopokon keresztül sok olyan ipari és kutatási területet érintett, ahol a robotika kulcsszerepet játszik.Sustainable Robotics kezdeményezés

2015-ben 193 ország állapodott meg az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljairól (SDG). Ezek ajánlások és alapelvek keretét jelentik, hogy mindenki számára jobb és fenntarthatóbb jövőt érjünk el. A Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG) után olyan globális kihívásokkal foglalkoznak, mint a szegénység, az egyenlőtlenség, az éghajlat, a környezet romlása, a jólét, a béke és az igazságosság. E szabványok elérése érdekében a tagállamok új technológiák, például a robotika fejlesztésére támaszkodnak. A robotok egyre növekvő jelentősége jelentős hatást gyakorolhat társadalmunkra az elkövetkező években, amint arra a COVID-válság is rávilágított. A robotok a nemzetközi stratégiákban (pl. a Világgazdasági Fórum Great Reset kezdeményezésében) is szerepet kapnak majd a fellendülés alakításában, valamint a társadalom és a gazdaság fenntarthatóbb módon történő újjáépítésében. A robotika azonban jelentős rendszerszintű, környezeti és társadalmi kihívásokkal is jár. Ezek objektív vizsgálatára és tudományos kutatására hozták létre nemzetközi szakemberek a Sustainable Robotics konzorciumot 2021-ben, amely azóta számos nemzetközi programot és eseményt szervezett, valamint a tavalyi évben egy rangos nemzetközi publikációban (Haidegger et al. Robotics: Enabler and inhibitor of the Sustainable Development Goals https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550923002634) jelentette meg kapcsolódó eredményeit. A kutatók megállapították, hogy a robotika az SDG célok 46%-át képes hatékonyan erősíteni, és mindössze 19% esetében merül fel, hogy gátolná azok elérését.

A Sustainable Robotics kezdeményezést úttörő munkásságáért Fenntarthatósági Díjjal tüntették ki az ERF-en, amelyet a Sustainability in Robotics Workshop keretében adtak át az alapítóknak.

 
Frissítve: 2024.04.11.

Legfrissebb cikkek