Az Óbudai Egyetem újabb öt évre szerezte meg a MAB akkreditált státuszt

Az Óbudai Egyetemet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2018-ban lefolytatott intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként feltétel nélkül akkreditálta, és az akkreditáció hatálya 2023. december 31-ig szólt. Az akkreditációs hatály megújítása érdekében az Egyetem rektora 2023-ban ismételten kezdeményezte a MAB-nál az akkreditációs eljárás lefolytatását. Az eljárások eredményeit rögzítő MAB határozatok és Látogató Bizottsági Jelentések a MAB Testület 2024. február 23-i ülésén kerültek jóváhagyásra, amelyről a MAB hivatalos értesítést küldött az Egyetem részére.

A MAB az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetségnek (ENQA) tagjaként az általa végzett akkreditációs tevékenységével teremti meg annak lehetőségét a felsőoktatási intézmények számára, hogy azok a nemzetközi felsőoktatási térségben hitelesített módon, a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG 2015) szerint működő intézményként váljanak láthatóvá.

  A MAB az intézményi felkérésnek megfelelően felállította az akkreditációs eljárást végző 17 tagú látogató bizottságot és 2023. november 15-16. között lefolytatta az intézményakkreditációs eljárását, amelynek keretében ESG 2015 alapján értékelte az Óbudai Egyetemen folyó képzések, tudományos kutatások feltételeit. Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységeit, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint a minőségbiztosítási rendszerét.

Az eljárások eredményeit rögzítő MAB határozatok és Látogató Bizottsági Jelentések a MAB Testület 2024. február 23-i ülésén kerültek jóváhagyásra, amelyről a MAB hivatalos értesítést küldött az Egyetem részére.A MAB eljárásrendje értelmében, a Testület akkreditációra vonatkozó döntései és jelentései nyilvánosak, a MAB honlapján  valamint az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter DEQAR adatbázisában hozzáférhetők.

A MAB Testület az Óbudai Egyetemet 5 évre, 2029. február 23-ig akkreditálja, 2025. október 15-ig előrehaladási jelentés megküldésével, és a minőségbiztosítási feladatkörre kiterjedő, 2026. december 31-ig lefolytatandó követő eljárás közbeiktatásával.Köszönet minden munkatársnak, aki az akkreditációs eljárásokra történő előkészületekben, azok lebonyolításában közvetlen, vagy közvetett munkája révén részt vett és hozzájárult a sikeres megvalósításhoz!
Frissítve: 2024.02.29.

Legfrissebb cikkek