Rangos kitüntetés kapott Habib Zaidi, egyetemünk Kiválósági Professzora

A Nemzetközi Orvosi Fizikai Szervezet (IOMP) Prof. Habib Zaidinak, egyetemünk Kiválósági Professzorának ítélte oda a rangos John Mallard- díjat.

Az indokolás szerint: „az IOMP John Mallard-díjjal egy olyan orvos fizikust tüntettek ki, aki magas tudományos színvonalú innovációt fejlesztett ki, és azt sikeresen ültette át a klinikai gyakorlatba. A világ minden tájáról érkező, számos jelölés között az IOMP Díjak és Kitüntetések Bizottsága Prof. Habib Zaidi professzort kiemelkedő orvos fizikusnak tartja, aki lenyűgöző képességgel rendelkezik a multimodalitású orvosi képalkotás területén elért technológiai fejlesztések innovációjára, fejlesztésére és klinikai környezetbe fordítására, valamint annak klinikai gyakorlatban történő alkalmazására. Értékes és meghatározó hozzájárulást tett az egyetemeken, az oktatásban, valamint számos magasan képzett orvos fizikus mentorálásban és oktatásában. A kvantitatív PET képalkotás területén elért tudományos eredményeit társai és az orvosi képalkotó közösség egésze is elismerte, mivel számos díjat és kitüntetést kapott: az IEEE, az AIMBE, az AAPM, az IOMP, az AAIA és a BIR ösztöndíjasává is választották. Habib Zaidi sokoldalú PET és CT Monte Carlo szimulációs csomagokat fejlesztett ki, amelyeket széles körben használtak a képalkotó fizikai kutatásokban. Zaidi elismert az MRI-vezérelt csillapítás korrekció úttörőjeként, amelyet 2002-ben, a hibrid PET/MRI rendszerek megjelenése előtt hajtottak végre, demonstrálva látnoki és futurisztikus szemléletmódját, és kikövezve az utat az algoritmusok új osztálya előtt. Néhány kollégájával együttműködve módszertanokat dolgozott ki a fém műtermékek CT-ben történő csökkentésére és az orális kontrasztanyag korrekciójára műtermék-mentes CT és PET/CT képalkotáshoz, amelyeket klinikai környezetben alkalmaztak.Kollégáival együttműködve számos fejlett emberi, főemlős és kisállat számítási modellt fejlesztett ki, amelyek alkalmasak sugárzási dozimetriai kutatásokra. Emellett innovatív mélytanulás-alapú algoritmusokat fejlesztettek ki különböző multimodális orvosi képelemző alkalmazásokhoz, beleértve a képalkotó műszerek tervezését, a képzaj-mentesítést (PET és CT), a kvantitatív képrekonstrukciót, a képszegmentálást, a műtermék-mentes képalkotást, a sugárzási dozimetriát és a számítógéppel segített diagnózist, prognózist és eredmény-előrejelzést. E fejlesztések közül sok nagy potenciállal rendelkezik a klinikai transzláció szempontjából.

Kutató munkája mellet több mint 10 millió dolláros kutatási támogatással, 400 lektorált publikációval, eddig 29 PhD értekezést felügyelt, és több mint 22 vezető tudóst és posztdoktori ösztöndíjast mentorált és képzett.

Mindezeket a kiemelkedő eredményeket, amelyet Habib Zaidi professzor gyakorolt az orvosi fizika teljes területére, döntött úgy az IOMP, hogy neki ítéli oda a 2023-as John Mallard-díjat.Gratulálunk, Prof. Habib Zaidinek!

 
Frissítve: 2023.12.12.

Legfrissebb cikkek