Az Óbudai Egyetem az innováció fellegvára

Olyan lüktető innovációs ökoszisztémát valósítottunk meg, ahol az üzleti szféra és a tudományos élet bevonásával közösen alkotjuk programjainkat – jelentette ki Prof. Dr. Kovács Levente az Óbudai Egyetem alapításának évfordulóján tartott ünnepségen november 23-án. Dr. Cser-Palkovics András, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány elnöke az elért eredményeket méltatta, Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár az innovációs fejlesztések fontosságát hangsúlyozta. Az egyetem díszdoktorává fogadták Prof. Dr. Barabási Albert-László hálózatkutatót és Prof. Dr. Palkovics Lászlót, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökét.


A tudományos eredmények, az ipar, a kormányzat, a civil társadalom és szűkebb értelemben a saját egyetemi közösségünk közötti együttműködés, azaz a quintriple helix elvei nálunk valósággá válnak – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente.Hozzátette: „egy lüktető ökoszisztémát valósítottunk meg, ahol az üzleti szféra és a tudományos élet bevonásával közösen alkotjuk programjainkat. Egyetemünk kutatóink ösztönzésére a szellemi tulajdon kiaknázására fókuszálunk az innováció területén.”  Az eredmények között kiemelte: „a befektető egyetemi személet világszinten is ritka példáját építjük. Saját tőketársaságot hoztunk létre az innováció menedzsment ösztönzésére. Megalakult az Óbudai Egyetem kockázati tőketársasága, az Obuda Uni Venture Capital. A doktori képzés részeként a klasszikus doktori programot is hozzákötjük az üzleti megvalósításhoz. Az újonnan megalapított Innováció Menedzsment Doktori Iskola is jelzi szemléletváltásunkat. Meg szeretnénk teremteni az innováció-vezérelt társadalom kultúráját hazánkban.”Dr. Cser-Palkovics András kiemelte a Prof. Dr. Kovács Levente által vezetett egyetem és oktatói, kutatói összefogásával elért eredményeket. „A munkához stabilitásra van szükség, melyre a rektor személye a garancia. Az alapítvány lehetőségeihez mérten minden támogatást megad a célok megvalósításában, az oktatók és kutatók megbecsülésében és a hallgatók ösztönzésében.” Kihangsúlyozta: az egyetem autonómiájára kulcskérdésként tekintenek.Bódis László az Óbudai Egyetemen méltatásakor hangsúlyozta, az intézmény, terveivel illeszkedik a kormány innovációs stratégiájához, azaz, hogy minél erőteljesebben megvalósuljon a felsőoktatás, a vállalati szféra és kutatóintézetek összefogása, amely elengedhetetlen egy eredményes innovációs ökoszisztéma megvalósításához. Az innováció erősítését szolgálják majd Science Parkok létesítései is, melyek megvalósításában elkötelezett a kormány.


Az Óbudai Egyetem Szenátusa Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozott Prof. Dr. Barabási Albert-László részére. A kutató világszerte ismert és elismert - magyar fizikus és hálózatkutató - a hálózatkutatás és a komplex rendszerek tudományának területén végzett kutatásairól és eredményeiről. Tudományos fokozatot 1994-ben a Bostoni Egyetemen szerzett. Ezután az IBM alkalmazta, itt került közelebbi kapcsolatba a később szakterületévé vált hálózatelmélettel. Az erdélyi származású világhírű tudós az Indiana állambeli Notre Dame Egyetem professzora volt 2007-ig. Jelenleg Bostonban dolgozik a Northeastern Egyetemen és a Harvardon.  2007 óta a Northeastern Egyetem Komplex Hálózati Kutatóközpontjának (Center for Complex Network Research) vezetője. 2003 óta az Amerikai Fizikai Társaság, 2007 óta az Academia Europaea tagja, 2004 óta pedig a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A Google Scholar adatai alapján publikációira 274117 hivatkozás érkezett, h-indexe pedig 163. Prof. Dr. Barabási Albert-László a hálózatkutatás és a komplex rendszerek tudományának területén kifejtett nemzetközileg elismert tudományos eredményei és az Óbudai Egyetemmel való régóta fennálló, a hálózatkutatásban való együttműködése elismeréseként Doctor Honoris Causa kitüntetésben részesült.Tudományos fokozatok, címek

Az ünnepi eseményen, az hagyományoknak megfelelően a habilitált és PhD doktorok vehették át tudományos fokozatukat, valamint átadják a Honorary Professor címeket.Prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, a habilitációt odaítélő Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke mutatta be az egyetem új habilitált doktorait: Dr. Fleiner Rita Dominika (Informatikai tudományok, Adatmodellezési folyamatok egészségügyi informatikai alkalmazásokban); Dr. Horváth Ildikó (Informatikai tudományok, Kognitív Infokommunikáció (CogInfoCom), Dr. Pálfi Judith (Közcélú elosztóhálózati feszültségtartás kezelése komplex informatikai modellel); Dr. Mező István (Matematika- és számítástudományok, A Lambert függvény általánosításairól); Dr. Csiszér Tamás (Anyagtudományok és technológiák, Minőségügyi módszerek kidolgozása és alkalmazása működésfejlesztési, anyagtudományi és technológiafejlesztési kutatásokban); Horváthné Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, Anyagtudományok és technológiák, Dimenzionális metrológiai módszerek vizsgálata).Az egyetem új PhD doktorai, témavezetői, doktori értekezések címei

Műszaki tudományok. Tudományág: Informatikai tudományok:

Szigeti Mátyás (Dr. Ferenci Tamás, The use of extreme value statistics to develop new metrics for risk assessment in diabetes and trial data analysis); Szalay Péter (Dr. Kovács Levente Adalbert, Nemlineáris diabétesz modell becslése és robusztus szabályozása).

Természettudományok. Tudományág: Matematika- és számítástudományok

Börcsök Endre István (Dr. Fülöp Kános, Döntéstámogatás energetikai problémákban, többcélú optimalizálással).

Tudományterület. Műszaki tudományok, Tudományág: Anyagtudományok és Technológiák:

Angeli Eliza (Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália és Dr. Koltai László, Solvent retention of cellulose based packaging materials); Andrásiné Hegedüs Nikolett (Dr. Balázsi Csaba és Dr. Balázsi Katalin Rádiófrekvenciás porlasztással előállított szilícium és szilíciumnitrid vékonyrétegek vizsgálata; Varga Bálint (Dr. Mikó Balázs, Szabadformájú mart felületek mikro- és makro pontosságának vizsgálata).

Műszaki tudományok. Tudományág: Katonai műszaki tudományok

Beregi Alexandra Lilla (Dr. Babos Tibor, A digitalizáció, mint a 21. század új biztonsági kihívása, különös tekintettel Magyarország kibervédelmére); Beszédes Bertalan (Dr. Györök György, Nagy megbízhatóságú elektronikus áramkörök architekturális lehetőségei); Szabó Anikó (Dr. Berek Tamás és Dr. Szűcs Endre, Őrzésbiztonsági feladatokat ellátó vagyonőrök képzési rendszerének vizsgálata, a kor változó követelményeinek megfelelő fejlesztési terv kidolgozása); Beke Éva (Dr. Kiss Gábor, A mérnök hallgatók foglalkoztathatósági kompetenciái az Ipar 4.0 tükrében); Dr. Fábián Péter (Dr. Berek Lajos, A magánbiztonsági szektor aktuális kihívásai a globális veszélyek relációjában); Haraszti Ferenc (Dr. Bitay Enikő, Villamos kapcsolatok galvánkorróziójának vizsgálata hőkamerával); Hetyei Csaba (Dr. Szlivka Ferenc, Szélkerekek egymásra hatásának áramlástani modellezése, optimalizálása); Ninkov Ivona (Dr. Laufer Editet is Dr. Rajnai Zoltán, Self-Driving Car as a Legally Recognized Cyber-Physical System on Public Roads: Safety and Security Aspects); Ráczkevy-Deák Gabriella (Dr. Besenyő János, Magyarországi kórházbiztonság és az egészségügyi dolgozókat ért erőszak viszonyrendszerének kutatása egy szociometriai felmérés tükrében); Szuchy Péter (Dr. Pintér Cvetityanin Lívia és Dr. Bíró István, Rezgéscsillapítás párhuzamosan csatolt rugó-tömeg rendszerekkel); Nagy-Kovács Zsuzsanna Ágnes (Dr. Takácsné Dr. György Katalin, Az ivóvízellátás-biztonság összefüggéseinek vizsgálata a Duna vízminőség-változásának tükrében (a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén).Doktori PhD fokozat honosítás:

Természettudományok. Matematika- és számítástudományok: Frigyik Béla András (Injectivity and stability of generalized X-ray transforms on curves, University of Washington, 2006),

Műszaki tudomány. Tudományág: Katonai műszaki tudományok. Komjáty András (Ipari robotok offline programozása a csiszolási folyamatok matematikai modellje alapján, „Politehnica” Din Timisoara, 2010); Ediboglu Bartos Gaye (Deep Learning Based Offline Handwritten Character Recognizer Systems With a Multilingual Handwritten Character Dataset); Eskisehir Műszaki Egyetem, 2021).Az Óbudai Egyetem Szenátusa Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozott Prof. Dr. Palkovics László részére, a hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos munkásság és az egyetem érdekében kifejtett tevékenység elismeréséül. A professzor 2000-ben vette át egyetemi tanári kinevezését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1993 és 1994 között a Kanadai Kutatási Tanács (Canadian Research Council) Gépjárműtechnológiai Központjának kutatója volt. 1994-től az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) tudományos munkatársa. 1995-ben lett a Knorr-Bremse német fékrendszereket gyártó cég magyarországi leányvállalatának kutatás-fejlesztési intézetének elektronikus rendszerekkel foglalkozó fejlesztési igazgatója. 2001 és 2003 között az európai elektronikai fejlesztés igazgatója volt Németországban, majd 2003-ban európai kutatási és rendszerfejlesztési igazgatóvá nevezték ki. Vendégkutató volt Delftben, illetve Helsinkiben. A Gépipari Tudományos Egyesület elnökségi tagjává, illetve 1996-ban a Magyar Gépjárműipari Szövetség alapító főtitkárává választották. 2001-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke lett. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárépítési döntése után 2009-ben a Kecskeméti Főiskola stratégia rektorhelyettesévé választották. 1998-ban védte meg az MTA doktori értekezését. 2000-ben habilitált. 2007-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia műszaki osztályának levelező, 2013-ban rendes tagjává. Prof. Dr. Palkovics László a gépjárművek dinamikája és az alkalmazott szabályozáselmélet területén kifejtett nemzetközileg elismert tudományos eredményei, valamint az Óbudai Egyetemmel régóta fennálló, intelligens mérnöki rendszerek területén végzett együttműködése elismeréseként Doctor Honoris Causa kitüntetésben részesült.Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2020-ban Honorary Professor kitüntető címet adományozott Prof. Dr. Yo-Ping Huang, a tajvani National Penghu University of Science and Technology rektora részére (aki a koronavírus miatti utazási korlátozások miatt eddig nem tudta átvenni az oklevelet). A professzor a Texas Tech Egyetemen szerzett PhD fokozatot, jelenleg a tajvani National Penghu University of Science and Technology rektora. Fő kutatási területei a fuzzy rendszerek modellezése, a deep learning modellezése, az intelligens vezérlés, az orvosi adatbányászat és a rehabilitációs rendszerek. Jelentős szerepel vállal az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) nemzetközi és helyi szervezeteiben. Több, mint 300 folyóirat- és konferenciapublikációval rendelkezik. Az Óbudai Egyetemmel régóta fennálló szoros és hatékony kapcsolat elismeréseként Honorary Professor kitüntetésben részesült.

Az IEEE Hungary Section vezetése és az Óbudai Egyetem Szenátusa Kalman Rudolf Professzori címet adományozott Prof. Dr. Paolo Fiorini, a Veronai Egyetem professzora részére. A Veronai Egyetem számítástudományi professzora, az Altair Lab alapítója és igazgatója. Fő kutatási területe a kiberfizikai rendszerek, a számítástudományi módszerek integrációja, az irányításelmélet és kommunikációs rendszerek, az alkalmazott számításelmélet, a rendszermodellezés és -vezérlés, valamint az ember-gép interfészek. Alapvetően hozzájárult az űrtelerobotika, a teleoperációs vezérlés, az autonóm sebészeti rendszerek, a haptikus és biztonságos ember-robot interfészek legkorszerűbb módszereinek fejlesztéséhez. Az Óbudai Egyetem tiszteletbeli professzora (Budapest, 2016). Tudományos publikációinak száma meghaladja a 400-at, amelyekre több mint 10 ezer független hivatkozást kapott.

Az IEEE Hungary Section vezetése és az Óbudai Egyetem Szenátusa Kalman Rudolf Professzori címet adományozott Prof. Dr. Keviczky László részére. A profeszor Széchenyi díjas akadémikus a magyar tudományos közélet, nemzetközileg is magas szinten elismert meghatározó személyisége, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi főtitkára, elnökhelyettese, az MTA SZTAKI főigazgatója. Egyetemünkkel és az IEEE Hungary Sectionnel több évtizedes kapcsolatot ápol, többször szerepelt meghívott előadóként az egyetem rendezvényein segítette, támogatta a tudományos, szakmai tevékenységet. Több rangos hazai és nemzetközi elismerés, kitüntetés birtokosa, többek között Gábor Dénes díjas, a Royal Swedish Academy of Engineering Sciences és a Polish Academy of Science tagja. Keviczky László IEEE Life Senior Member, az IEEE Hungary Section megalakulása óta tagja a szervezetnek, az MTA főtitkára, majd elnökhelyetteseként segítette a HS munkáját. Az IEEE Control System Society és a Systems, Man, and Cybernetics Society aktív tagja. Több IEEE Transactions és nemzetközi tudományos folyóirat munkájában vett részt. Több az IEEE Hungary Section és az Óbudai Egyetem, valamint jogelődje a Budapesti Műszaki Főiskola által szervezett konferencia meghívott előadója volt.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgár kitüntetést adományozott Prof. Dr. Tingwen Huang részére. Az elismerést annak adják, aki az egyetem érdekében, illetve az egyetemmel való együttműködésben végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, példaértékűt és maradandót alkotott.

Az eseményen a díszdoktor kitüntetettek és a Kalman Rudolf Professzori címek tulajdonosai székfoglaló előadásokat tartottak.

Az eseményen részt vettek az egyetem együttműködő partnerei, többek közt a kazah Karagandai Állami Műszaki Egyetem, a D. Serikbayev Kelet-Kazasztáni Műszaki Egyetem, a kazah L.N. Gumilyov Eurázsiai Nemzeti Egyetem, az üzbég Taskenti Kémiai Intézet, az erdélyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem, a lengyel Wroclawi Műszaki Egyetem, a szlovák Kassai Műszaki Egyetem, és a Pozsonyi Műszaki Egyetem, a horvát Északi Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola vezetői, a hazai felsőoktatási intézmények rektorai, vezetői, a nagykövetségek képviselői, az egyetemet támogató önkormányzatok polgármesterei, valamint az együttműködő képviselői.Az ünnepre meghívott Nagyváradi magánénekesek nagy sikerű előadást tartottak
Frissítve: 2023.11.28.

Legfrissebb cikkek