Miniszteri elismerés egyetemünk oktatóinak

Dr. habil. Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes Trefort Ágoston-díjban, Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja Eötvös József-díjban részesült a magyar felsőoktatás napja alkalmából szeptember 15-én rendezett ünnepségen. Egyetemünk stratégiai partnere, a Harman Becker Kft. a duális képzésben elért eredményeiért Kármán Tódor-díjat érdemelt ki.

Az, hogy értékeinket, kultúránkat és identitásunkat el nem hagytuk, Szent István királyunk mellett köszönhetjük olyan magyar kiválóságoknak, mint Eötvös József, Szent-Györgyi Albert, Trefort Ágoston, Apáczai-Csere János vagy éppen Kármán Tódor. Nekünk pedig az ő példájuk alapján az a felelősségünk, hogy felnőjünk elődeinkhez – fogalmazott Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár a díjak átadásakor.Hozzátette: mindazok, akik kinevezésüket átveszik, vagy hivatásunkban kiemelkedő eredményeket értek el, ezen az úton járnak.Prof. Dr. Györök György Eötvös József-díjban részesült, melyet távollétében felesége, Makó Margit vett át. Az elismerést kiemelkedő életpályája, az oktatói élethivatás melletti elköteleződése elismeréseként ítélték oda számára. Oktatási tevékenységében az eredményorientált gyakorlati szemlélet, az alkalmazások bemutatása és az a szándék vezérli, hogy a hallgatókat saját tapasztalatukon keresztül sikerélményhez segítse. Hallgatói eredményesek voltak a házi- és országos TDK konferenciákon.

Az Óbudai Egyetem hatodik karaként, 2014-ben jött létre Székesfehérváron az Alba Regia Műszaki Kar, amelynek előbb megbízott majd kinevezett dékánja lett. Irányításával, az egyetem és a város támogatása mellett, megkezdődött a székesfehérvári műszaki felsőoktatás jelentős megerősítése. Ebben a folyamatban Dr. Györök György előrevivő, kezdeményező és vezető szerepet vállalt az ipari, céges kapcsolatok kiépítésében, a duális képzés elindításában, az infrastruktúra fejlesztésében, az emberi kapcsolatok és jó gyakorlatok fenntartásában.Dr. habil. Rácz Ervin Trefort Ágoston-díjban, oklevélben és emlékéremben részesült. Dr. habil. Rácz Ervint több mint tíz éve végez kiemelkedő oktatói és tudományos munkát az Óbudai Egyetemen. A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese volt, amikor 2021-ben a Szenátus az egyetem oktatási rektorhelyettesévé választotta. A múlt évben szerezte meg habilitációját az Óbudai Egyetemen, informatika tudományterületen, és jelenleg habilitált egyetemi docens. Ezzel egy időben a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Elektrofizika Intézet intézetigazgatója, valamint a Természettudományi Tanszék vezetője. Rektorhelyettesként, irányítása alatt született meg az egyetem új, „F” tanterve, mely a közép- és felsőfokú követelmények közötti szakadékot hivatott áthidalni. Idén ősztől Matematika I. címmel tartja meg újító szellemű óráit a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon, az alapképzésen tanuló hallgatók számára.A székesfehérvári székhelyű Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Németh Tibor, a cégről elnevezett ipari tanszék vezetője vette át a Kármán Tódor-díjat. Az elismerést a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő támogató tevékenység elismeréséért adományozható a gazdasági élet szereplőinek.

Az Óbudai Egyetem és a Harman Becker Kft. stratégiai együttműködése már hét éve szolgálja Székesfehérváron a műszaki felsőoktatás fejlesztését. Az Alba Regia Műszaki Kar duális képzési hálózatában az egyik legnagyobb hallgatói létszámot fogadó vállalati partner, melynek vezetői magas színvonalon biztosítják a szakmai gyakorlat megszerzését, a „puha készségek” elsajátítását, valamint a legújabb technológiák megismerésének lehetőségét. A céghez kihelyezett Harman Ipari Tanszék szerepet játszik a villamosmérnök alapszak alakításában, valamint a munkatársak részt vesznek az oktatásban. A cég elkötelezett a mérnök utánpótlás támogatásában, szerepet vállaltak a műszaki pályaorientáció támogatásában (Titkok Háza HARMAN Tehetségprogram), valamint hackathonok közös szervezésével hívják fel a figyelmet a villamosmérnöki szakma fontosságára.

Frissítve: 2023.09.15.

Legfrissebb cikkek