Mini Symposium 2023

Az Óbudai Egyetem tanévnyitó ünnepségének másnapján, szeptember 12-én került sor a Honorary Professor és Distinguished Professor díjazottak székfoglaló előadására a Mini Symposium 2023 rendezvény keretében.

Az Óbudai Egyetem Szenátusának ünnepi tanévnyitó ünnepségén két Honorary Professor és két Distinguished Professor oklevél átadására került sor. Mindkét kategória magas elismerést jelent.

Az egyetem vezetésének célja, hogy a Distinguished Program támogassa a vele munkaviszonyban álló vagy azt vállaló egyetemi tanárokat, akik tudományterületükön kiemelkedő nemzetközi tudományos munkát végeznek, és jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egyetem oktatási, tudományos kutatási tevékenysége színvonalának emeléséhez, nemzetközi elismertségének növeléséhez.Prof. Habib Zaidi, a Genfi Egyetemi Kórház vezető fizikusa és a PET-műszerek és idegrendszeri képalkotás laboratóriumának vezetője, valamint a Genfi Egyetem Orvostudományi Karának professzora. Kutatásait a Svájci Nemzeti Alapítvány, az Európai Bizottság, magánalapítványok és az ipar támogatja, munkája során a hibrid képalkotó műszerek, a számítógépes modellezés és a sugárzásdozimetria, valamint a mélytanulás témakörére összpontosít.

Prof. Zaidi „Artificial Intelligence-powered Multimodality Medical Imaging: Challenges and Opportunities” címmel tartotta meg székfoglaló előadását.Prof. Peng Shi, az ausztráliai Adelaide-i Egyetem Villamosmérnöki és Gépészmérnöki Karának elismert professzora, valamint a fejlett pilóta nélküli rendszerek laboratóriumának igazgatója. Kutatási területe a rendszer- és irányításelmélet, valamint az autonóm és robotikus rendszerek, a kiber-fizikai rendszerek és a többágenses rendszerek alkalmazásai. A Scopus alapján 2017 és 2022 között irányításelméletben a világ legtöbbet citált kutatója. Prof. Shi előadásának címe Cyber-Physical Systems: Analysis and Design.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Honorary Professor, azaz címzetes egyetemi tanár kitüntető címet adományozhat a kiemelkedő, nemzetközileg, illetve országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személynek.Prof. Imomov Shavkat Jakhonovich az öntözési és mezőgazdasági gépesítési mérnökök taskenti intézete bukarai Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézetének rektora Üzbegisztánban. Tudományos munkája széleskörű, többek között számos projekt műszaki felügyeletét látja el, valamint tudományos munkát végez olyan fontos területeken, mint a mezőgazdaság, a rekultivációs munkák gépesítése és a megújuló energiaforrások. Prof. Jakhonovich „Organic Farming Using Natural Resources of International Cooperation in the Fields of Science, Education and Innovation in The Republic of Uzbekistan” címmel tartotta meg előadását.Prof. Botir Usmonov az üzbég taskenti Vegyipari Technológiai Intézet professzora és rektora. Sokat dolgozott az Óbudai Egyetem és a Taskenti Vegyipari Technológiai Intézet közötti kapcsolatok elmélyítésén. Kutatási területe a mechatronika, és egyetemén nagyban hozzájárul ahhoz, hogy remélhetőleg létrejöjjön az első magyar-uzbeg TechnoHub a taskenti Vegyipari Technológiai Intézet és az Óbudai Egyetem között. Prof. Usmonov ’Performance of Green Economic Development and Achievements in Sustainable Deveopment Goals in Uzbekistan’ című székfoglaló előadását hallgathatták meg a résztvevők.
Frissítve: 2023.09.15.

Legfrissebb cikkek