Tíz új professzort nevezett ki az ÓE-re a köztársasági elnök

Az Óbudai Egyetem tíz oktatójának egyetemi tanári kinevezéséről döntött Novák Katalin köztársasági elnök. Az államfő a professzori kinevezési okiratokat a Sándor-palotában adta át szeptember 5-én. Az Óbudai Egyetem tudományos rangját jelentős mértékben emeli, hogy immár 56 egyetemi tanár oktat és kutat a magyar műszaki felsőoktatás meghatározó intézményében – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente rektor a kinevezésekhez gratulálva.

Egy felsőoktatási intézmény megítélését, rangsorát számos szempont befolyásolja, ezek közül kiemelkedik az adott egyetemen oktató, illetve kutató egyetemi tanárok aránya – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente kiemelve, hogy a most kinevezett professzorok tudományos reputációja jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy az Óbudai Egyetem ne csak Magyarországon, hanem a régióban is felzárkózzon a legjobb műszaki felsőoktatási intézmények közé. Az egyetemi tanárokat a sikeres pályázat után a köztársasági elnök nevezi ki. A habilitáció és hosszú oktatói tapasztalat mellett kiemelkedő, iskolateremtő tudományos teljesítmény is követelmény a cím birtoklásához.Prof. Dr. Haidegger Tamás Péter fő kutatási területe a sebészeti robotok irányítása / teleoperációja, képvezérelt terápia és támogató orvosi technológiák. Jelenleg az Óbudai Egyetem docense, az Egyetemi Kutatási, Innovációs és Szolgáltató Központ igazgatójaként, valamint az orvosi robotika kutatásának műszaki vezetőjeként dolgozik a Bejczy Antal Intelligens Robotikai Központban. Az egyetemi spin-off – a HandInScan – társalapítója, az objektív kézhigiénés kontrollra összpontosítva az orvosi környezetben. Aktív tagja számos más szakmai szervezetnek, köztük az IEEE Robotics an Automation Society, az IEEE SMC, az IEEE EMBC és az euRobotics aisbl. Az ISO / IEC szabványügyi bizottság nemzeti delegáltja. Az MTMT alapján hazánkban korosztályosan a D1 (top 10%) kutatók közé tartozik. Kétszeres Bolyai Díjas kutató, 2017-ben megkapta az MTA Bolyai Plakettjét kiváló kutatásért, kétszer nyerte el a Bolyai+ ösztöndíjat is. 2022-ben felkerült a Stanford Egyetem által kiadott, a világ legjelentősebb 2 százalékába tartozó kutatójának.

Prof. Dr. Galambos Péter az Óbudai Egyetem docense, a Bejczy Antal Intelligens Robotikai Központ alapító igazgatója, a Kiberorvosi Kompetencia Központnak (KIKOK) alapítója.  Tíz évvel ezelőtt csatlakozott az egyetemhez, ahol robotikával kapcsolatos K + F tevékenységekben és oktatásban vesz részt. Jelenlegi kutatási területe a telerobotika, a hálózatba kapcsolt vezérlőrendszerek, a nemlineáris és késleltetett visszacsatolási rendszerek és a 3D virtuális valóság alapú együttműködés. Tizennyolc kötelező és tíz fakultatív tantárgy felelőse. A Robotika specializáció kidolgozója. A Virtual Collaboration Arena platform fejlesztésén keresztül új kutatási irányt hozott létre (Cyber-Physical Systems - CPS), majd később kutatócsoportot alapított.

Prof. Dr. Molnár György, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának dékánja. A BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszékén kezdte meg tudományos munkáját doktorandusz hallgatóként, ahol oktatói és kutatói feladatköröket is ellátott, miközben megszerezte a mérnöktanári végzettségét. Az Óbudai Egyetemen több új tantárgy tanításával kezdte meg oktatói munkáját, mint például a Korszerű tanulástechnikai alap-kompetenciák a mérnökké válás során, vagy a Digitális pedagógia korszerű alkalmazása és technológiája tantárgyak. 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának Informatikai albizottsági munkájába is bekapcsolódott, 2011 decemberétől az MTA köztestületi tagja.

Prof. Dr. Csanády Gábor Mátyás, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet - Épülettervezés Tanszékének tanára. Munkássága nemzetközi viszonylatban is elismert. A minoritások (elsősorban a cigányság) építészetével foglalkozik. TDK felelősként, majd a teljes Kar TDK elnökeként fejleszti hatékonyan a kari TDK tevékenységet. 2019-től részt vett az angol nyelvű MSc építész képzés kidolgozásában és elindításában, kiemelkedő konzulensi és évfolyamvezetői szerepet vállalva. Két fő tantárgyat is alapított: nemzetközi workshopot Fáczányi Zsuzsannával, valamint Szakrális építészetet. Munkássága nemzetközi viszonylatban is elismert. Több szakmai szervezet tagja. Húsz éve vesz részt az UIA Spiritual Places munkacsoport munkájában.

Prof. Dr. Csontos Györgyi, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézet Tervezés Tanszékének egyetemi docense, Ybl- és Pro Architectura díjas építész. Az Épülettervezés III. és az Ipari Örökség c. tantárgyak felelőse. Két nemzetközileg is elismert alkotása a „Tizenkét kőmíves” portréfilm sorozat, valamint az „Ózdi Kultúrgyár” revitalizációs tervezési projekt. Utóbbi komplex barnamezős beruházás az ipari örökség témakörben hazai és nemzetközi fórumokon is komoly publicitást és elismerő díjakat kapott. Saját irodáját, a MIXA Stúdiót 2013-ban alapította meg. Meghatározó műhelyteremtő tevékenysége az Ipari Örökség Tanműhely megalapítása, ahol a barnamezős területek revitalizációs lehetőségeinek feltárása és felmérése folyik.

Prof. Dr. Tick Andrea, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának egyetemi docense. Nyolc kötelező és nyolc fakultatív tantárgy felelőse. Többek közt egy tankönyv társszerzője, négy digitális tanagyag egyedüli és tizenkettő társszerzője. A Kollaboratív Tudásplatform kutatócsoport, valamint 2020 óta nemzetközi kutatócsoport vezetője. Szakkollégiumot alapított. Az MTMT-adatbázis szerinti Hirsch-indexe 10. Összes tudományos közleményeinek a száma 127, melyekre 315 (közülük 278 független) hivatkozás történt. 22 tudományos folyóiratcikket publikált.

Prof. Dr. Dulf Éva az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora, a kolozsvári Műszaki Egyetem tanára. Jelenleg Irányítástechnikát tanít. Folyamatirányítást és menedzsmentet mesterképzésen. Kutatási témái között szerepel az integrált rendszerek valós idejű hálózati irányítása, vagy a hibatűrő rendszerek vezérlése biológiai inspirált architektúrák segítségével, továbbá a robusztus nemlineáris szabályozás alkalmazása a 13Cizotópszétválasztási oszlopoknál. Jelenleg a „Törtrendű szabályzók az emberi szervezet vércukorszint szabályozásában” kutatási projektben egy mesterséges hasnyálmirigy kidolgozását tűzte ki célul munkacsoportjával. Hirsch indexe h=21 (Google Scholar), 16 (WOS). 13 könyv és könyvrészlet szerzője, nevéhez 6 szabadalmi javaslata és 1 szabadalom fűződik.

Prof. Dr. Főző Ladiszlav az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora, a Kassai Műszaki Egyetem egyetemi professzora, dékánhelyettese. Az elsődleges kutatási területe a mesterséges intelligenciát használó modern intelligens vezérlő és diagnosztikai rendszerek tervezése és azok kísérleti ellenőrzése laboratóriumi körülmények között, valamint ezek valós rendszerekbe történő bevezetése. Társszerzőkkel, több mint 165 tudományos publikációval rendelkezik. Web of Science adatbázisok szerint 57 bejegyzéssel, 316 független hivatkozással és 11-es h-indexszel a Scopus szerint pedig 84 dokumentummal, 627 független hivatkozással és 15-ös h-indexszel tartják számon.

Prof. Dr. Gedeon Tamás az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora, az Optus Mesterséges Intelligencia Központ vezetője az ausztrál Curtin Egyetemen. Kiemelkedő kutatói tevékenységet végez. Az elsődleges kutatási területe a mesterséges intelligenciát használó modern intelligens vezérlő és diagnosztikai rendszerek tervezése és azok kísérleti ellenőrzése laboratóriumi körülmények között, valamint ezek valós rendszerekbe történő bevezetése. Társszerzőkkel, több mint 165 tudományos publikációval rendelkezik. A Web of Science adatbázisok szerint 57 bejegyzéssel, 316 független hivatkozással és 11-es h-indexszel a Scopus szerint pedig 84 dokumentummal, 627 független hivatkozással és 15-ös h-indexszel tartják számon.

Prof. Dr. Bitay Enikő Magdolna az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora, egyúttal a romániai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára. Mérnök-informatikus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke. Szűkebb szakterülete a műszaki anyagtudomány és technológia, alkalmazott informatika, lézeres felületkezelés, mikroszerkezetek vizsgálata, erdélyi műszaki örökségfeltárás. A színvonalas műszaki kutatás és oktatás érdekében magyar nyelven szakkönyv sorozatot indított útjára. Bitay Enikőnek 2020-ban Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Frissítve: 2023.09.08.

Legfrissebb cikkek