„Erős országhoz erős közösségek kellenek”

Mi vagyunk azok, akik a jövő mérnöknemzedékét képezzük, amellyel elsődlegesen járulunk hozzá a tudásalapú társadalom építéséhez, nemzetünk versenyképességének növeléséhez. A tudás pedig határokon átívelő, ereje nemzetegyesítő – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente, a Kárpát-medencében oktató pedagógusokhoz szóló ünnepen. Az Óbudai Egyetem rektora egyúttal Doctor Honoris Causa kitüntetést adott át Varga Mihálynak, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány leköszönő elnökének az egyetem közössége nevében. Az eseményen adták át többek közt a docensi, a habilitált és PhD doktori címeket, kitüntetéseket is.


Intézményünk működése kiegyensúlyozott, az egyetem megítélése, reputációja pozitív irányban változott – húzta alá Prof. Dr. Kovács Levente, aki a legfontosabb eredmények közt említette, hogy az oktatók bérét a modellváltással rendezni, emelni tudta az egyetem vezetése.Hozzátette: „Az Óbudai Egyetem a régió meghatározó műszaki felsőoktatási intézményévé vált, melyet a hallgatói jelentkezések növekvő száma, nemzetközi rangsorokban történt előrelépése, a külföldi hallgatók és kutatók egyre nagyobb aránya is egyértelművé tesz.” Kiemelte továbbá a nemrégiben akkreditált Innováció Menedzsment Doktori Iskola jelentőségét, a megújult tantervet és az ősztől induló, hiánypótló mesterképzéseket. Beszédében kritikusan szólt az Unió diszkriminatív, mobilitási programokat érintő döntéseiről. A rektor Varga Mihály méltatása során úgy fogalmazott: „Fenntartónk, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az egyetem vezetése mindent megtesz azért, hogy motiváló és a munkát támogató háttér segítse közösségünket. Ebben élenjárt alapítványunk elnöke, aki ösztönzően járult hozzá intézményünk fejlődéséhez.”Az önkormányzatiság az egyetemek működésének is fontos eleme. Ezek: az autonómia az oktatási és döntési szabadság terén valamint az anyagi stabilitás megléte. Mindezek együtt a modellváltással soha nem látott fejlődési lehetőséget, biztonságot adnak az Óbudai Egyetem számára – emelte ki Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, az alapítvány újonnan megválasztott elnöke, aki a pedagógusok tanítványaik jövőjének alakításában játszott szerepéről beszélve hangsúlyozta: az egyetem erős, elhivatott oktatói bázisra épül.

Magyarországon akármerre is vesszük az irányt, előbb-utóbb eljutunk az egyetem valamelyik Campusához. Némi szerénytelenséggel tehát alkalmazhatjuk a régi mondást: „Minden út az Óbudai Egyetemre vezet”. – fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette: Az egyetem vonzereje óriási mértékben növekedett az elmúlt évek során. Évről évre többen igyekeznek az intézmény kapui felé, hallgatók és oktatók egyaránt, határon inneni településekről csakúgy, mint a határon túli városokból és falvakból.Az elért eredményeket sorolva hangsúlyozta: az Óbudai Egyetem a modellváltás egyik kísérleti terepe volt, egyfajta pilot projekt, amelynek ügyét a kezdetektől fontosnak tartotta. Kijelentette: a kísérlet sikerült, ráadásul messzemenően beváltotta a hozzá fűzött reményeket, melyhez hozzájárult az intézmény erős szakmai háttere. Kiemelte: Erős országhoz erős közösségek kellenek, és a gazdaság tekintetében az erős közösségek kiindulópontjai az egyetemek. Ezekből a közösségekből jönnek létre későbbi kutatócsoportok, cégek, startup és spin-off vállalkozások, vagy akár a speciálisabb továbbképzések műhelyei is. Örömmel mondhatom, hogy a sikeres kísérlet kapcsán az Óbudai Egyetem közössége megerősödött, hatékonysága és súlya jelentősen megnőtt a felsőoktatási szférában, nemzetközi szinten is. Sok új kolléga érkezett, illetve növekedett az itt tevékenykedő professzorok száma. Egyre világosabbá vált, hogy van jövő az Óbudai Egyetem előtt, illetve van jövő az egyetem kötelékében. Mind többen szereznek itt doktori címet, folyamatosan nő a habilitált doktorok aránya, pár év alatt többszörösére emelkedett a publikációk száma. Mindezekkel párhuzamosan pedig megnyílt az út a kutatás-fejlesztési tevékenységek előtt, amit a tudományos-innovációs parkok elindítása is jól szemléltet. Fontos eredmény, hogy jelentősen nőtt a tanári kar anyagi megbecsültsége, és jó esély van rá, hogy az Óbudai Egyetem hamarosan a gazdasági fejlődés egyik hazai hajtómotorja legyen” – jelentette kis Varga Mihály.

A pulpitusnál: Prof. Doktor Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, Varga Mihály pénzügyminiszter, Dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, Dr. Cser-Palkovics András, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány elnöke, Székesfehérvár polgármestere, Dr. Várkonyiné Prof. Doktor Kóczy Annamária, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, Prof. Doktor Tar József, az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola vezetője, Prof. Doktor Réger Mihály, az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője, Prof. Doktor Goda Tibor, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője, Prof. Doktor Gulácsi László kutatási rektorhelyettes, az Innováció és Menedzsment Doktori Iskola vezetője, Barcsa Levente Koppány, az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökeAz ünnepi eseményen részt vettek az MRK Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottságának, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szenátusának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Szlovák Műszaki Egyetem, valamint a Promatech Korszerű Anyagok és Technológiák Kutatóközpontjának vezetői és képviselői is.

Elismerések az EuPed Napon

Prof. Dr. Kovács Levente és Varga Mihály kitüntetéseket adott át.

Az Óbudai Egyetem Mecénása elismerésben részesült és oklevelet vehetett át:

Dávid Zoltán, a Yettel Magyarország a Yettel Magyarország vezérigazgató-helyettese és Karikó Zsolt, a Hanon Systems Hungary ügyvezető igazgajtja,

Professor Emerita/Emeritus címet vehetett át:

Dr. Kelecsényi Csilla textil- és képzőművész, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet munkatársa, Dr. Telekes Gábor az Ybl Miklós Főiskolai Kar korábbi főigazgatója, valamint Dr. Dusza János, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Gépészeti és Technológiai Intézet egyetemi tanára, valamint Dr. Szlivka Ferenc, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtudományi Kar egyetemi tanára

Az Óbudai Egyetem díszérmét és oklevelet vehetett át:

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, a Keleti Károly Gazdasági Kar oktatója

Kecskés Gábor, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója,

Dr. Beinschróth József, az Óbudai Egyetem egyetemi docense, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Elektronikai és Kommunikációs Rendszerek intézet igazgatója,

Dr. Hanka László, egyetemi docens, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar oktatója,

Bilicska Csaba, a Neptun Iroda vezetője,

Váradi Ferencné, az Óbudai Egyetem Oktatási Főigazgatóságának munkatársa

Az egyetem Szenátusa tiszteletbeli egyetemi docensi kitüntető címet adományozott Dima Andrásnak, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatójának, kutatójának, László Tamásnak, az Ybl Miklós építéstudományi Karhoz oktatójának, valamint Koleszár Andrásnak, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet mestertanárának

Címzetes egyetemi docensi címben részesült:

Dr. Vajda István, a Neumann János Informatikai Kar adjunktusa,

Badacsonyi Ferenc, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar adjunktusa,

Bernáth Zoltán, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszékének oktatója,

Dr. Frank Tibor, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar oktatója,

Gecse Árpád, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszékének oktatója,

Dr. Nádor Gábor, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon működő 3. Ganz Intelligens Energiaátalakítók Kihelyezett Tanszék tanszékvezetője,

Dr. Naszádos László, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Autóipari Elektronikus Rendszerek Kihelyezett Tanszék – thyssenkrupp tanszékvezetője,

Thomas Werling (Werling Tamás), a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar AstraSun kihelyezett ipari tanszékének munkatársa,

Dr. Engler Péter, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének nyugalmazott intézetigazgató-helyettese

Címzetes egyetemi tanári címet vehetett át

Prof. Dr. Csath Magdolna, közgazdász, társadalomtudományi szakértő és

Prof. Dr. Drita Kruja, a European University of Tirana rektorhelyettese,

Arany emlékgyűrűt vehetett át:

Prof. Dr. Kiss Gyula Gábor, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tervezés Tanszékének vezetője,

Dr. Kárász Péter, a Neumann János Informatikai Kar oktatója, az Oktatási Főigazgatóság munkatársa, valamint Makó Margit, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítógéptechnikai Intézetének oktatója

Rektori dicséretben részesült

Kozma-Loraszkó Andrea, a Keleti Károly Gazdasági Kar munkatársa,

Bosnyákovics Gabriella, Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója,

Tarsoly Sándor, a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ és a Neumann János Informatikai Kar oktatója,

Békéssyné Jakab Cecília, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Dékáni Hivatalának munkatársa,

Soós Éva, a Pénzügy-Számviteli Iroda vezetője,

Dr. Boóc-Zemancsik Krisztina, az Oktatási Főigazgatóság munkatársa,

Juhász Ágota, a HR Iroda vezetője,

Dr. Molnár Ildikó, a Rektori Hivatal vezetője,

Radnai Orsolya Katalin, a Pályázati Iroda vezetője,

Bácskai Zsuzsanna, a Rektori Kabinet munkatársa,

Puskás Melánia, az Élettani Szabályozások Kutatóközpont oktatója,

Abdallah Benhamida, a Neumann János Informatikai Kar oktatója,

Kovács Gábor, a Bánkoi Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar munkatársa

Az ÓE mestertanára címet vehetett át:

Pósfai Péter, az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója

Törzsgárda tag elismerésben részesült

Prof. Dr. Kelecsényi Csilla, Dr. Lendvay Marianna, Prof. Dr. Szlivka Ferenc valamint Dr. Telekes Gábor

 

Doctor Honoris Causa kitüntetést vehetett át

Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány leköszönő elnökeAz ünnepség részeként tett esküt egyetemünk három doktori iskolájában végzett doktoranduszok. akiket Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke mutatott be.

Habilitált doktori fokozatot szerzett:

Dr. Haidegger Tamás Péter, Dr. Galambos Péter, Dr. Dineva Adrienn Alexandra, Dr. Vámossy Zoltán Imre, Piglerné Dr. Lakner Rozália, Sájevicsné Dr. Sápi Johanna, Dr. Coroianu Lucian, Dr. Gambár Katalin Mária, Dr. Hegedüs Gábor, Dr. Kollár Csaba

PhD doktori fokozatot szerzett:

Kocak Sinan, Hell Péter Miksa, Bréda Gábor, Boda Péter, Kondás Katalin, Bálint Krisztián, Dr. Böröcz Miklós Gyula, Fu Fengqin, Molnár Ferenc, Malak Majed Mansour Shatnawi, Meizi Wang, Hassanen Latef Jaber Aeklah, Mester Ágnes, Becker Szedő Gábor, Dr. Pinke Péter, Gerőcs Attila

 

 

 
Frissítve: 2023.06.06.

Legfrissebb cikkek