„Az integráció alapfeltétele az informatikai írástudás”

Már húsz éve annak, hogy látás- hallás- és mozgássérült embereknek biztosít lehetőséget ICDL (korábbi néven az ECDL) tanfolyam elvégzésére a Neumann János Informatikai Kar. A résztvevők elsődleges célja általában nem a vizsga letétele, hanem a számítógépes jártasság megszerzése. A bizonyítvány birtokában ugyanakkor több álláslehetőség közül választhatnak a munkaerő-piacon. Az országos szinten is egyedülálló programról Cserfalvi Annamária, a kar hallássérült tanszéki mérnökével beszélgettünk, aki hallássérültként maga is tanít informatikát hallás- látás- és mozgássérülteknek.


 

Kapcsoljuk le egy percre a monitort, tegyük félre az egeret és gondoljunk arra, hogyan fogjuk megoldani aznapi feladatainkat. Szemünket lehunyva vagy fülünket bedugva (vagy épp mindkettő) hogyan is tudnánk tanulni, dolgozni. Belegondolni is nehéz.

- Mióta tartanak tanfolyamokat fogyatékossággal élőknek az egyetemen?

- A fogyatékossággal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás. Az e téren tapasztalható akadályokat, valamint a képzési kínálat hiányát felismerve - az egyetem jogelőd intézményében, a Budapesti Műszaki Főiskolán - a Neumann János Informatikai Kar Kiberfizikai Rendszerek Intézet 2002 őszétől, Magyarországon elsőként, és a felsőfokú oktatási intézmények közül egyedül az Óbudai Egyetemen rendszeres, térítésmentes felkészítő tanfolyamokat szervez látás-, mozgás- és hallássérültek részére. Jómagam alkottam meg az oktatás tematikáját, amelyet a mai napig fejlesztek. A látássérült diákokat Ecsedi Csaba programozó matematikus kollégám oktatja. A programhoz elengedhetetlen volt Dr. Sima Dezső, a NIK akkori főigazgatójának és Dr. Kutor László, a kar docensének támogatása is, akik szívügyüknek tekintették, hogy segítsenek a fogyatékossággal élőkön.Ismereteink szerint ilyen célirányos informatikai képzést más felsőoktatási intézmény nem biztosít, ezért kidolgoztunk egy kiscsoportos oktatási és vizsgáztatási formát.

- Hogyan lehet megvalósítani az oktatást és a vizsgáztatást?

- A látássérült hallgatókat vak tanár, a hallássérült hallgatókat pedig hallássérült tanár tanítja jelnyelven és beszélt nyelven párhuzamosan. A célcsoportokból bárkit jelentkezhet a tanfolyamra. A látássérültek számára JAWS és NVDA speciális beszélő programokkal és egyéb segédeszközökkel felszerelt laboratórium áll rendelkezésre. Tapasztalataink szerint az igényeket úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok személyes érintettségüknél, tapasztalatuknál fogva rendelkeznek az informatikai rendszerek használatával.

- Mi a legfőbb célja a jelentkezőknek?

- Számukra az elsődleges szempont nem a vizsga letétele, hanem a számítógépes jártasság megszerzése. Az ICDL bizonyítványra legtöbbjüknek azért van szüksége, hogy a szervileg ép emberekhez hasonló esélyekkel jelentkezhessenek egy-egy állásra, és amikor alkalmazzák őket, ne kelljen külön vizsgát tenniük. A digitális kompetenciafejlesztő programok közül tanfolyamaink nemzetközi szinten is a legrangosabbak közé tartozik és így a munkaerőpiacon általánosan elfogadottnak számít. Az ICDL Fogyatékossággal Élők számára szervezett tanfolyam célja a látás- mozgás- és hallássérült személyek alap informatikai képzésének megteremtése, ezen belül az érettségire készülő és a felsőoktatásban részt vevő említett fogyatékossággal élők informatikai felkészítését.

- Milyen a tanfolyam informatikai, infrastrukturális háttere?

- A fejlesztőlaborban jelenleg 12 munkaállomásból álló géppark áll rendelkezésre látás-, mozgás- és a hallássérültek számára, felszerelve a szükséges szoftverekkel. Az időről időre megújuló ICDL követelményrendszerhez igazodva, optimalizáltuk a speciális tananyagot. Húsz év tapasztalata alapján megújult módszertan alkalmazásával folytatjuk a képzést. A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik Windows operációs rendszerre épülő Office környezet ismeretét tanúsító ICDL vizsgát szeretnének tenni. Kimondottan vakok számára készült ICDL-modulunk a képernyőolvasás és az optikai karakterfelismerés világában segít tájékozódni, a JAWS - OCR modulhoz először 2016-ban készültek el a vizsgafeladatok, melyek megújítására három évvel ezelőtt került sor.

A digitális tudás minősítését igazoló ICDL bizonyítványhoz a vizsgakártyákat a Neumann Társaság térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, és támogatja az új módszerek és tapasztalatok folyamatos beépítését a speciális oktatásba.

- A fogyatékossággal élők közül sokakat mi tart vissza a jelentkezéstől, hogyha a technikai feltételek adottak számukra?

- Az a tapasztalatunk, hogy kevesebb látás- és hallássérült jut el a felsőoktatásig, mint ahányan képességeik szerint eljuthatnának, és utána sem feltétlen könnyű az útjuk. Sokszor maximalisták, úgy érzik, többszörösen kell bizonyítaniuk. Akik nem jelentkeznek, gátlásosak, vagy a testi korlátaik rettentik el őket. Ugyanakkor szerencsére egyre többen vannak, akik optimistán állnak saját jövőjükhöz, és tenni szeretnének azért, hogy könnyebben boldoguljanak az életben. A tanfolyamunk remek lehetőséghez juthatnak e téren. További részletek a tanfolyamról

A látássérült (vakok és gyengénlátók) hallgatókat Ecsedi Csaba programozó matematikus, míg a hallás- (siketek és nagyothallók), illetve mozgássérülteket a beszélt és a jelnyelvet párhuzamosan használó hallássérült Cserfalvi Annamária középiskolai informatikai szakmérnöki tanár, ICDL oktató – vizsgáztató és jelnyelvi tolmács oktatja.

Hetente 8 csoport tagjai vesznek részt a tanfolyamon, akik közül 4 csoportban hallássérültek és mozgássérültek (hétfő és szerda délelőtt és délután) a másik 4 csoportban látássérültek kedden és csütörtökön kéthetes váltásban tanulnak.

Évente két alkalommal tartanak ICDL vizsgát, 2-2 napon.

A tanfolyamokon 2002 óta 585 fogyatékkal élők hallgató tanult:

  • 308 látássérült (203 fő vak és 105 fő gyengénlátó),

  • 263 hallássérült (141 fő siket és 122 fő nagyothalló),

  • 6 mozgássérült,

  • 8 hallás- és látássérült (siketvak)


Hamarosan új tanfolyamok indulnak. Részletek: https://www.facebook.com/ObudaiEgyetem/photos/10160210804732841/ és az ICDL (Fogyatékossággal élők számára) - Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (uni-obuda.hu) oldalakon.
Frissítve: 2023.03.29.

Legfrissebb cikkek