50 éves a Rejtő Kar, a könnyűipari képzés fellegvára

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán idén számos rendezvénnyel ünneplik a könnyűipari mérnökképzés elindulásának és a kar, valamint jogelőd intézményei fennállásának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból tartották meg a kari tanács jubileumi ülését az intézményben, ahol elismeréseket adtak át és emléktáblát avattak a jeles eseményen.

Az Óbudai Egyetem meghatározó alappillére a Magyarországon egyedülálló képzést nyújtó Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar – jelentette ki Prof. Dr. Kovács Levente rektor, aki az ünnepi ülésen köszöntötte a munkatársakat, volt intézményi vezetőket. Hozzátette: - Az RKK történetében stabil, kiegyensúlyozott fejlődési ívet mutat. A kar küldetése, hogy olyan korszerű, piacképes műszaki és gazdasági tudással rendelkező mérnököket képezzen a könnyűipar, az ipari termék - és formatervezés és a nemzetgazdaság kapcsolódó területeinek számára, akiknek szaktudása megfelel az európai követelményeknek. Büszkeséggel tölt el, hogy a kar képzéseivel, oktatóinak felkészültségével biztosítani tudja a megfelelő válaszokat a kor kihívásaira, igényeire. A kar és az egyetem vezetésének szándékai egybeesnek abban is, hogy a jövő mérnökei minél inkább az ipar igényeihez illeszkedő, gyakorlatorientált képzésben részesüljenek.Dr. habil. Koltai László dékán megnyitóbeszédében elmondta: 50 év alatt erős, jól körülhatárolható identitás, mindenkit összekötő szellemiség alakult ki az intézményben. Hozzátette: a kar patronáló tanári rendszere kialakításával is jelentősen hozzá tudott járulni az egyetem színvonalas működéséhez. Kiemelte a karon folyó kutatás-fejlesztési tevékenységeket, a tudományos publikációk magas számát, a széleskörű, megerősített hazai és nemzetközi ipari és tudományos kapcsolatokat és a gyakorlatorientált képzés jelentőségét. A Rejtő Kar legnagyobb értéke, hogy multidiszciplináris módon ötvözni tudja a könnyűipari mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki és a környezetmérnöki területeket.Elismerések

A kari tanács határozata alapján Gyémánt plakett kitüntetést Dr. Patkó István professzor, a Könnyűipari Műszaki Főiskola volt dékánja vehetett át.

Rejtő Sándor Emlékérmét vehetett át Prof. Dr. Kisfaludy Márta, a kar korábbi dékánja, valamint Dr. habil. Horváth Csaba.

A kari tanács határozata alapján idén a Rejtő Sándor Díszoklevelet a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület kapta. (Az elismerést Fábián Endre, a szervezet elnöke vette át.) Pro Facultas – a Kar kiemelt támogatója – díjban részesült Alföldi nyomda, (György Géza vezérigazgató), az Amazon Kft. (Szőkéné Vörös Rozália ügyvezető igazgató), valamint az Encotech Kft. (Nahaj Dánielt az Encotech Kft. képviselője).Mérföldkövek

A magyar könnyűipar első önálló felsőfokú oktatási intézménye, a Felsőfokú Könnyűipari Technikum 1962-ben jött létre. Rá tíz évre, 1972-ben alapították a Könnyűipari Műszaki Főiskolát, amely az erre a célra épült óbudai épületegyüttesben kezdte meg működését. Az egyre dinamikusabb fejlődő intézmény falai közt mind szélesebb körben bővült a képzési kínálat. A folyamatosan megújuló tanterveknek köszönhetően a műszaki főiskolák között elsőként, 1998-tól itt vezették be a kreditrendszerű képzést. 2000. januárjától, az intézmény - a Bánki és a Kandó Műszaki Főiskolákkal egyesülve - a Budapesti Műszaki Főiskola részévé vált és karként Rejtő Sándor, a neves gépészmérnök nevét vette fel. A könnyűipari mérnöki szak mellett 2004-től a környezetmérnöki, 2008-tól az ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakok is elindultak.

A Budapesti Műszaki Főiskola a karok egyesülésével 2010. január 1-jétől Óbudai Egyetem néven folytatta tovább működését. A Rejtő Kar jelenleg három képzési területen, a könnyűipari mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki és a környezetmérnöki alapszakokon folytat oktatást.

Frissítve: 2022.11.23.

Legfrissebb cikkek