Új K-MOOC típusú felsőoktatási kurzusokkal bővült az Óbudai Egyetem oktatási portfóliója

Az Óbudai Egyetem a 2020-2.1.1-ED-2020-00090 azonosítószámú „K-Mooc típusú felsőoktatási kurzusok fejlesztése az Óbudai Egyetemen” című projekt fejlesztését valósította meg 2020.12.01 - 2022.08.31 terjedő időszakban, az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott 80.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeg segítségével. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezelésében valósult meg.

A K-MOOC célja nagyobb tömegek számára, elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, de szerte a világon minden magyar anyanyelvű hallgató/felhasználó számára elérhetővé tenni a felsőoktatásban megszerezhető tudást és online oktatási forma biztosításával hozzájárulni az élethosszig tartó tanulás megvalósításához.
A projekt keretében a hazai és határon túli felsőoktatási intézmények olyan kredittel elismert online kurzusok fejlesztésére és indítására kaptak lehetőséget, mely által kutathatók és fejleszthetők a tanulási szokások, az adaptív, valamint kompetencia alapú tanulás. Ennek jelentősége és pozitív hatásai, egyértelműen kimutathatóak a hallgatók lemorzsolódásában (pl. mérnök-, orvosképzés) és az oktatói hiány csökkentésében, valamint a hallgatók megváltozott tanulási szokásaiban. Ezen felül a fejlesztők olyan módszertani és technikai képzést kaptak, mellyel előmozdították az online oktatási módszertan bővülését.
Összességében a projekt időszakában 43 db K-MOOC kurzus valósult meg. Stúdióeszközök beszerzésével megteremtésre kerültek azon feltételek, amik a korszerű stúdió felvételek elkészítéséhez szükségesek, így hozzájárulva az online tanagyagok minőségének javításához. A tananyagok mennyisége és ehhez kapcsolódóan a tárhelykapacitás növekedése miatt, további tárhely beszerzésével, a kifejlesztett tananyagok számára biztonságos és elégséges tárhely biztosítására került sor.
Összefoglalva a kurzusfejlesztés és működtetés folyamán mind az oktatók, mind a hallgatók olyan szakmai tapasztalatokra és készségekre tettek szert, amit maximálisan tudnak kamatoztatni a mindennapi oktatásban, tanulásban és így a Covid 19 által okozott havária helyzetben is.

Frissítve: 2022.11.16.

Legfrissebb cikkek