Salgótarján fejlődésében is fontos szerepet vállal az ÓE

Salgótarján és térsége népességmegtartó erejének és versenyképességének növelése, az életminőség javítása és a helyi gazdaság fejlesztése a célja annak, a Zenthe Ferencről elnevezett programnak, amelynek megvalósítására konzorcium jött létre. A társulás egyik alapító tagja az Óbudai Egyetem, amely évek óta igyekszik kitörési pontokat nyújtani a Nógrád megyei fiatalok számára továbbtanulási lehetőséget biztosítva kihelyezett képzésével – hangsúlyozta Dr. Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes a november 3-án megtartott alakuló ülésen.

Salgótarján városvezetése a 2030 Gazdaságfejlesztési Stratégiával összhangban olyan szakmai fejlesztési terv kidolgozását tűzte ki célul, amely a gazdasági trendekre, az Ipar 4.0 és a Szakképzés 4.0 elvárásaira, valamint a helyi adottságokra épülve határozza meg azokat a kulcsterületeket, amelyek a gazdaság teljesítőképességének növekedését segítheti elő. A célokat a város neves szülőttéről, a népszerű színművészről, Zenthe Ferencről elnevezett program foglalja össze.

A kormány Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégiájához illeszkedve az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem kiemelt szerepet vállalt. Az intézmények vezetőinek célja a helyi gazdaság erősítése, mely know-how és technológia-transzfer révén valósulhat meg. A fejlesztési programban jelentős szerepe van a tudástermelésnek, az innovációs ökoszisztéma szereplői közti aktív párbeszédnek, együttműködésnek.Dr. Rácz Ervin kifejtette: a helyben megszerezhető diploma sok családnak jelent nagy segítséget, hiszen a számos előny egyike, hogy a hallgatóknak nem kell számolni kollégiumi vagy albérleti díjjal. A megyében működő iparvállalatok számára is előnyös, hogy jól képzett diplomás munkaerővel számolhatnak.

- Iparvezérelt, az Ipar 4.0 irányába fókuszáló integrált tantervi hálót dolgozunk ki, melyben az új és a jelenlegi hallgatóinknak is erőteljesebb gyakorlati ismertet tudunk átadni – tette hozzá a rektorhelyettes.

Az Óbudai Egyetem az ország több régiójában kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra minden képzési formáján és oktatási szakán belül annak érdekében, hogy a képzés során mielőbb látókörbe kerüljenek azok a hallgatók, akik valamely szakterületen kimagasló, rendkívüli és megbecsülésre érdemes munkát végeznek. A Zenthe Ferenc program kitörési pontot jelenthet az itt élő fiatalok, itt működő cégek és az egész térség számára.

A hét pillérre épülő programból az egyetem elsősorban kampusz- és képzésfejlesztéssel, a helyben megvalósuló Tudományos Technológiai és Innovációs Park létrehozásával járul hozzá. További kapcsolódási pontok: HUMDA Akadémia, Térségi innovációs ökoszisztéma fejlesztése, SzC technikus képzések és műszaki alapképzések fejlesztése, Nyári egyetem programok megtartása.

A Zenthe Ferenc program megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodásban rögzített többszereplős együttműködés jött létre, melynek alapítói az Óbudai Egyetem, a Neumann János Nonprofit Kft., az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna, az Edutus Egyetem, a Semmelweis Egyetem, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az együttműködés révén olyan tematikus, helyi igényekre alapozó képzésfejlesztések valósulhatnak meg, mint a primer területekre fókuszáló turizmusfejlesztés, a járműipar és könnyűipar fejlesztése, K+F+I, a gazdasági hasznosulás támogatása, a körkörös gazdaságot támogató fejlesztések, a digitalizáció, a korszerű energiatechnológiák gyakorlati alkalmazása, közlekedési szolgáltatás „zöldítése”, valamint az urbanisztikai fejlesztések megalapozása.
Frissítve: 2022.11.03.

Legfrissebb cikkek