Ösztöndíj pályázat az orosz-ukrán konfliktus által érintett hallgatók számára

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) felvételi és ösztöndíjpályázatot hirdet az orosz-ukrán konfliktus által érintett felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.

1. A pályázat célja

Az Óbudai Egyetem és a Széchenyi Alapok Zrt. pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa azokat az orosz-ukrán konfliktus által érintett hallgatókat, akik az Óbudai Egyetemen szeretnének tanulmányokat folytatni a 2022/2023-as tanévben.


2. A támogatás mértéke

2.1 Az ösztöndíj összege: 50 000- Ft/fő/hó, valamint tandíjmentesség és ingyenes kollégiumi elhelyezés a támogatás időtartama alatt.
2. 2 A támogatás időtartama: 12 hónap.


3. Pályázat benyújtására jogosultak

3.1 Pályázat benyújtására jogosultak azok az Ukrajnában felsőfokú tanulmányokat folytató, vagy a 2022/2023-as tanévre felvételt nyert hallgatók, akik:
 • az Ukrajnában kialakult helyzet miatt kényszerültek elhagyni az országot, és

 • az Óbudai Egyetemen kívánják folytatni tanulmányaikat, valamint

 • ukrán vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkeznek, vagy olyan harmadik országbeli hallgatók, akik Ukrajnában a háború kitöréséig állami vagy egyéb ösztöndíjban részesültek.


4. A rendelkezésre álló keretösszeg, az ösztöndíjban részesíthető pályázók száma

4.1 Jelen pályázati kiírás pályázatainak támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen, 10 000 000- Ft.
4. 2 Pályázati támogatásban részesíthető személyek száma: 16 fő.


5. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 08.

6. A pályázatok benyújtásának módja, a benyújtandó dokumentumok

6.1 A jelentkezőknek először az egyetem honlapján leírt feltételek szerint kell jelentkezni a tanulmányok folytatására: https://uni-obuda.hu/self-fee-payers
6.2 Ösztöndíj megpályázásához benyújtandó alábbi dokumentumokat az admission@uni-obuda.hu címre kell megküldeni:
 • Pályázati űrlap,

 • Személyazonosságot igazoló okmány másolata,

 • Ukrajnai egyetemi hallgatói jogviszony vagy ukrajnai egyetemre jelen tanévre történt felvétel igazolása,

 • Korábbi tanulmányi eredmények igazolása (másolat) + fordítás magyar nyelvre,

 • Érettségi bizonyítvány másolata


Az Egyetem fenntartja a jogot, hogy szükséghelyzetben lévő pályázóktól a fenti okmányoktól eltérő okmányokat is elfogadjon pályázatukhoz.

7. A pályázat elbírálása

 • Az Egyetem a felvételt nyert hallgatók közül augusztus 5. napjáig összeállítja azon hallgatók listáját, akik a benyújtott dokumentumok alapján tanulmányi eredményüket és szociális helyzetüket tekintve a támogatásra leginkább jogosultak, valamint ebből a körből szóbeli interjú és/vagy írásbeli tudásfelmérés alapján támogatásra javasol legalább 30, de legfeljebb 50 hallgatót.

 • A támogatásra javasolt hallgatókból a Széchenyi Alapok Zrt. választja ki az írásbeli pályázati anyag és/vagy szóbeli interjú alapján a támogatásban részesülő pályázókat.

 • A támogatást elnyert hallgatókat az Egyetem augusztus 26. napjáig értesíti a felvételi határozatot követően.


Amennyiben a pályázó felvételt nyert, de nem kap támogatást, azonban a tanulmányait meg kívánja kezdeni, a felvételkor szokásos EUR 150 jelentkezési díjat utólag be kell fizetnie.

8. A támogatás elnyerésével a támogatott pályázó által vállalt feladatok:

Az Óbudai Egyetem és a Széchenyi Alapok Zrt. elvárja, hogy a kiválasztott hallgató

 • az Óbudai Egyetem szabályzataiban megfogalmazott jogokkal éljen és az ott leírt kötelezettségeknek eleget tegyen,

 • a támogatott időszak alatt az Egyetem nemzetközi közösségének aktív tagja legyen,

 • tanulmányi kötelezettségeinek minél magasabb szinten eleget tegyen,

 • a tanulmányok alatt és után aktívan kapcsolódjon be az Egyetem nemzetközi ismertségének növelésébe,

 • ismerje meg a Széchenyi Alapok működését és kölcsönös érdeklődés esetén szakmai gyakorlatát a Széchenyi Alapoknál végezze el.


9. A támogatás felhasználása

Az ösztöndíj teljes összege, elszámolási kötelezettség nélkül, szabadon felhasználható, azzal, hogy amennyiben a hallgató az Egyetem jogi szabályozói alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, akkor az ösztöndíj következő havi részletei nem folyósíthatók és a már folyósított ösztöndíj teljes összegében visszafizetendő.

10. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése

Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik

 • a támogatott időszak végével,

 • a hallgatói jogviszony bármely okból történő megszűnésével,

 • ha a hallgató méltatlanná válik arra.

Frissítve: 2022.07.28.

Legfrissebb cikkek