A Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület tagja lett az egyetem

A független, természettudományos és műszaki szakmai szervezet legfontosabb célkitűzése, hogy segítse a környezetkímélő hidrogéntechnológiák alkalmazásának hazai megismertetését és meghonosítását. Az Óbudai Egyetem hazai és közép-európai szinten is meghatározó szereplőjévé kíván válni a hidrogéniparnak.

Az Óbudai Egyetem és az egyesület közös céljai között szerepel az alacsony-karbonlábnyomú közlekedés, a környezet- és klímavédelem támogatása, az energiaszektorok közötti integrációs folyamatokban történő aktív részvétel, valamint az alternatív üzemanyagok elterjedésének ösztönzése. Emellett kiemelten fontosnak tartják a zöld-hidrogén technológia térnyerését.

A Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 2011-ben alakult, és már nemzetközi területen is elismert szervezet. Az MHTE az EU-szinten működő „Hydrogen Europe” hazai tagszervezete, valamint az ELKH Természettudományi Kutatóközponton keresztül tagja a „Hydrogen Europe Research” szervezetnek, amely a kapcsolódó európai K+F tevékenységek meghatározó részét szervezi. Hazai szinten az MHTE tagja a hazai elektromobilitás előmozdítása érdekében tevékenykedő Jedlik Ányos Klaszternek is.

Dr. Tompos András, az egyesület elnöke levélben tájékoztatta az egyetem vezetését, hogy a szervezet alapszabálya szerint az új tagok felvételéről az elnökség dönt. Az Óbudai Egyetem csatlakozási szándékát ellenszavazat nélkül jóváhagyták. Prof. Dr. Kovács Levente rektor mellett, az egyetem és az egyesület közötti kapcsolattartást Szén István, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar oktatója látja el, akinek a Biztonságtudományi Doktori Iskolában végzett kutatási területe a hidrogénenergetika.

Szén István kérdésünkre válaszolva elmondta: távlati célunk, hogy az Óbudai Egyetem hazai és közép-európai szinten is meghatározó szereplőjévé váljon a hidrogéniparnak. Kiemelkedő oktatási, kutatási és innovációs feladatokat kívánunk megvalósítani az elkövetkező évtizedben.
Frissítve: 2022.02.14.

Legfrissebb cikkek