Óbudai Egyetem Ösztöndíj pályázat

Az Óbudai Egyetem Rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – az Óbudai Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának rendelkezései alapján – pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai-, tudományos-, sport-, kulturális-, közéleti tevékenységet végeznek.

Az ösztöndíjat a félévenként meghirdetett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.
Jelen ösztöndíjpályázatra azon hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor alap- vagy mesterképzés keretében aktív hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemen, és legalább egy lezárt aktív félévvel már rendelkeznek.
Első féléves hallgató pályázata akkor vehető figyelembe, ha az Óbudai Egyetemen végzett tanulmányait jogfolytonosan folytatja, előző félévben aktív/passzív státusszal rendelkezett.
Az előző félévben megismert ügyfélkapus hitelesítéssel zajlik a leadás ismét, ehhez a tájékoztató a pályázati portálon elérhető.

A pályázati felület 2022. február 02. 12:00 órakor nyílik meg.
Leadási határidő: 2022. február 14 12:00 óra!

Pályázati kiírás

Hitelesítési útmutató

Várjuk a pályázatokat!
Frissítve: 2022.01.25.

Legfrissebb cikkek