Búcsúzunk Korondi Endre tanár úrtól

Szomorúan tudatjuk a hírt, hogy Korondi Endre, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar jogelőd intézménye, a Könnyűipari Műszaki Főiskola alapító tagja, a mérnöki tárgyak elkötelezett oktatója életének 75. évében január 2-án elhunyt.

1972-től a Könnyűipari Műszaki Főiskola dolgozója tanársegédi beosztásban, majd 1975-ben adjunktusi, 1991-ben docensi kinevezést kapott. Alapvetően a gépészeti tárgyak oktatását végezte, (műszaki rajz, gépszerkezetek, üzemfenntartás, CAD), de a környezetvédelmi szakirány megjelenésekor részt vállalt környezetvédelmi szaktárgyak tananyagainak összeállításában, azok oktatásában (ipari környezetvédelem, környezettechnika), aktívan részt vett a műszaki menedzser szak és a környezetmérnöki szakirány alapozó tananyagainak kidolgozásában is. Nappali, levelező és távoktatásban is aktívan tartott órákat csakúgy, mint a felsőfokú szakképzésben és a könnyűipari mérnöki mesterképzésben. A teljes könnyűipari mérnöki szak számára kidolgozta az EU műszaki követelményei, az Üzemfenntartás és CAD alapismeretek című tantárgyak tananyagát. A fentiekhez kapcsolódóan öt jegyzet, kéziratok és számos oktatási segédlet szerzője illetve társszerzője.

Nyelvtudásának köszönhetően (orosz középfok 1973, angol középfok 1983, képesített angol-magyar, magyar-angol szakfordító 1994) nemcsak magyar nyelven, hanem angol nyelven is oktatott.

Tudását folyamatosan karbantartotta, az évek során az alábbi végzettségeket szerezte meg: 1994-ben a Gödöllői Egyetemen távoktatási szakértő, kötetlen tanulási tutor, 2002-ben a TÜV Rheinland Magyarország képzésében minőségirányítási vállalati auditor képesítést szerzett.

Kutatási, tudományos tevékenységet az alábbi területeken folytatott: rezgésdiagnosztika, környezeti zaj- és rezgésvizsgálatok, korszerű karbantartás-szervezési módszerek vizsgálata.

Számos hallgató TDK munkáját és szakdolgozatának készítését segítette konzulensként a 40 év alatt.

A 90-es évek végétől a kari vezetésben vállalt szerepet, 1998-tól főtitkárként, majd kari hivatalvezetőként és végül 2003-2012 között oktatási dékánhelyettesként szervezte és irányította a munkát. A Gépészeti Tanszék, majd a Környezetmérnöki Intézet Gépészeti Szakcsoport munkáját vezette és intézetigazgató helyettese volt nyugdíjba vonulásáig.

Az integrációval 2000-ben megalakult Budapesti Műszaki Főiskola Ideiglenes Intézményi Tanácsának titkára volt az első időszakban. Éveken át volt a Szenátus tagja a kar képviseletében és az egyetemi adatvédelmi biztos feladatait is ellátta.

2012 és 2013 között az Óbudai Egyetem Rektori Hivatalának ügyvivő szakértőjeként tevékenykedett, 2013-tól pedig a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar óraadó mestertanárként vett részt a Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézet Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoportjának munkájában.

Munkáját 2003-ban Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett adományozásával ismerték el, 2004-ben rendkívüli főigazgatói dicséretet, 2008-ban Rendkívüli dékáni dicséretet és 2008-ban BMF Emlékgyűrűt, 2012-ben Pedagógus Szolgálatért Emlékérem kitüntetést kapott.

Több mint 40 éves tevékenységével kivívta a hallgatók és a kollégák elismerését, megbecsülését.

Isten Veled, Korondi tanár úr!

Korondi Endre búcsúztatása 2022. január 26-án 10 órakor lesz a Farkasréti Temető Hóvirág utcai ravatalozójában.
Frissítve: 2022.01.06.

Legfrissebb cikkek