Jövőkép, lehetőségek, szervezeti és szerkezeti változások

Az egyetemi modellváltás állt a középpontjában annak az Összdolgozói értekezletnek, amelyet Prof. Dr. Kovács Levente tartott meg az Óbudai Egyetem Bécsi úti székhelyén szeptember 2-án. A rektor részletesen beszámolt az elmúlt év eredményeiről, a változásban rejlő lehetőségekről, tervekről. A résztvevők minden őket érintő kérdésre választ kaphattak.

Az Összdolgozói értekezleten Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket.Prof. Dr. Kovács Levente előadásában hangsúlyozta, hogy az egyetem minden polgára nagy várakozással tekint a modellváltásra. A változási folyamat zökkenőmentesen elindult, az intézmény vezetésének, dolgozóinak minden oka megvan a bizakodásra.

A célokról

A rektor összegezte az elmúlt évek vállalásait, a stratégiai célokat és az elért eredményeket. Kitért az egyetem vezetése által egy évvel ezelőtti célkitűzéseire, melyben egyebek mellett szerepelt: a stratégiai alap és a doktori iskolák megerősítése, egy tehetséggondozó alap, illetve ranking munkabizottság létrehozása. Emellett az Ipari Tanács megalakítása is a tervek közt szerepelt, melynek létrejöttét az egyik legjelentősebb eredménynek nevezte. A 2020-ban megjelölt főbb célok közt említette továbbá az oktatói létszám normalizálását, a kiemelkedő publikációk díjazását, valamint a Tudományos Tanács átszervezését.

Hangsúlyozta, a modellváltással az Egyetem stratégiai célkitűzései nem változtak a rektori ciklus kezdetekor megfogalmazottakhoz képest, inkább megerősítést nyertek. Továbbra is cél, hogy az Óbudai Egyetem a XXI. századi ipar kihívásaink megfelelően egy új és fenntartható pályára álljon, a képzési profiljába tartozó kutatásokban és ipari fejlesztések tekintetében hazánk a Kárpát-medence és a közép-kelet-európai régió meghatározó műszaki egyetemévé váljon. Mindehhez többek közt erős K+F+I tevékenységre, stabil céges kapcsolati hálóra, társadalmi szerepvállalásra, nemzetközi elismertségre, sikeres pályázatokra, felkészült oktatókra, minőségi hallgatókra és erős nemzetközi kapcsolatrendszerre van szükség. Csak így válhat valóra, hogy az egyetem minden téren beelőzze a többi műszaki felsőoktatási intézményt a nemzetközi színtéren is.A modellváltásról

Prof. Dr. Kovács Levente részletesen beszámolt a modellváltáshoz szükséges előkészületi munkákról, kitérve az egyetem szervezeti átalakítására, a szemléletváltás fontosságára. Utalt rá: 2021. augusztus 1-jétől új modell szerint működik az intézmény, a gazdasági kihívásokhoz és a piaci elvárásokhoz illeszkedően újulva meg. A rektor ismertette a Varga Mihály által elnökölt kuratórium tagjainak névsorát, kiemelve, az egyetem akadémiai vezetése a munkában való közvetlen részvétellel komoly garanciát kap, hogy valódi XXI. századi egyetemmé váljon. Az egyetem eddig is hazánk leggyakorlatorientáltabb felsőoktatási intézménye volt, a duális képzés terén eddig elért kiemelkedő eredményekkel együtt ezt a lehetőséget a jelenleg zajló modellváltás maximalizálhatja.

Az egyetem finanszírozásában az állam ezentúl mintegy megrendelőként vesz részt. Az elvárások közt szerepel a hallgatói létszám emelése. Elmondta, hogy idén a tavalyihoz képest sikerült több diákot megnyerni az intézmény számára, a cél azonban a hallgatói létszám jelentős növelése, a lemorzsolódás minimálisra csökkentése, mely szoros összefüggésben áll a hosszú távú finanszírozással. Mindehhez egyik legfőbb célként jelölte meg a dinamikus, megújítandó beiskolázási kampányt. A megvalósítás további elemei: a népszerű szakok bevezetése, a duális képzés, a kihelyezett képzések, illetve a nemzetköziesítési program továbbfejlesztése. A lehetőségek és feladatok közt tett említést az interdiszciplinaritás erősítéséről, a szakképzés átalakításáról, a minőségbiztosítási terület fejlesztéséről és az ipari PhD programról.

Mindezek mellett a kiemelt feladatok közt szerepel a kutatói/oktatói kiválóság életút modell kidolgozása és bevezetése, új doktori iskolák létrehozása, teljesítményértékelő rendszer kidolgozás a teljes egyetemre, az együttműködések továbberősítése vállalatokkal, a kutatásban a kutatási eredmények gyakorlati hasznosulásának elősegítésére.

A finanszírozásról

A rektor elmondta, hogy a hosszú távú finanszírozási irányelvek tisztázása, az ezzel kapcsolatos szerződés megkötése még szeptember folyamán megtörténik. Felsorolta a lényegi elemeket, többek közt azt, hogy a célok elérése egyenes arányban áll majd a többletfinanszírozással. A kiemelt ágazati célok: a nemzetköziesítési program fejlesztése, a tehetséggondozás, az egyetemi sport támogatása, valamint a társadalmi felzárkóztatás. Differenciálás lesz a kutatási támogatásban az intézménytípusok között, bejön a teljesítményarányos támogatás.

Kiemelt egyetemi fejlesztések

Számos infrastrukturális fejlesztésre nyílik lehetőség a jövőben: óriási eredmény, hogy a kormány támogatja az egyetem Campus 21 programját is. Elmondta, hogy az egyetem egészét és jövőjét radikálisan megváltoztatható fejlesztési lehetőségekhez jutott az intézmény. Nem egy, hanem három Tudományos és Technológiai Park kialakítását nyerte el, mely a teljes magyar felsőoktatásban egyedülálló és még a tudományegyetemi elvárásokat is messze felülmúlja.Az ÓE a legjobb

nemzetközi egyetemek

között

A rektor az értekezleten rendkívül fontos bejelentést tett, mely szerint az Óbudai Egyetem Magyarország elsőszámú műszaki egyeteme lett a Times Higher Education legfrissebb rangsora alapján. A szeptember 2-án megjelent rangsorban az Óbudai Egyetem először jelent meg hivatalosan és jelentősen előrelépett a világ egyetemeinek rangsorában. Az egyetem vezetése arra törekszik, hogy megtartsa a helyét elsőszámú műszaki egyetemként és a hallgatók számára továbbra is gyakorlatorientált, magas színvonalú oktatást, kiszámítható és sikeres kutatói életpályát és nemzetközi projektekhez csatlakozás esélyét megadja.

A szemléletváltásról

Prof. Dr. Kovács Levente megköszönte az intézmény munkatársainak lojalitását. A dolgozókat érintő egyik legfontosabb kérdésről is ehelyütt tett említést. Elmondta, kétszer 15 százalékos béremelés várható. Teljesítményarányos dolgozói bérezésre is lehetőség nyílik, az új költségvetés elkészültéig türelmet kért. Mint fogalmazott, feltett szándék, hogy a jó, minőségi munkát megfelelően értékelje az egyetem vezetése.

A rektor felhívta a figyelmet a szemléletváltás fontosságára az egyetem vezetése és minden polgára számára. Mint fogalmazott: „Egy egyetemről, nem pedig hét karról kell beszélnünk, avagy egyetemi érdekekről és nem önálló kari érdekekről.” Kiemelte továbbá az indikátorok alapján történő finanszírozást, a teljesítmény-értékelő rendszer kidolgozását, az egyetemi érdekek mentén történő működést, valamint a kuratóriummal való harmonikus együttműködést.

Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a múlttól eltérően, a célok megvalósításához az adminisztráció teljes körűen fogja kiszolgálni az akadémiai elvárásokat, és jelentős bürokrácia csökkenés lesz tapasztalható.

Mint összefoglalta: az egyetem az akadályozó tényezők miatt sokáig erőtlen és szürke volt, hiányosak voltak a fejlesztési lehetőségek, túlburjánzott az adminisztráció. Hangsúlyozta: „Ahol most tartunk: jól pozícionált, erős egyetem, soha nem látott fejlesztési lehetőségek, megszüntetett kancellária, megváltozott adminisztrációs szemlélet, nemzetközi fejlődés.”

Frissítve: 2021.12.02.

Legfrissebb cikkek