Elmélet és a gyakorlat találkozása kooperációk révén

A PMI Budapest Magyar Tagozatával, a System32 IT Kft.-vel és a ZENUIT International Kft.-vel kötött együttműködési megállapodást az Óbudai Egyetem vezetése 2021. június 7-én.

A felek alapvető célként jelölték meg, hogy elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, kapcsolatrendszerüket közös szakmai elképzeléseik megvalósítása érdekében együttesen mozgósítják. Ezen keresztül a kiemelt kutatási területeken az Egyetem akadémiai tudásának és a partnerek szakmai tapasztalatainak ötvözésével kívánják emelni a magyarországi kutatás-fejlesztés színvonalát.

A partnerek kiemelt feladatuknak tartják a szakmai együttműködés fejlesztését, a felsőoktatás gyakorlatorientáltságának biztosítását és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai tartalmak fejlesztését a gazdálkodási, társadalomtudományi és informatikai területeken. Az együttműködések fő irányai többek közt: közös projektek és pályázatok kidolgozása, szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények megvalósítása, a partnerek egyetemi promotálása.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes örömét fejezte ki a létrejövő együttműködési szándékkal kapcsolatban. Elmondta, hogy az Egyetem vezetésének stratégiai célja a hallgatók gyakorlatorientált oktatása, melyet a gazdasági élet szereplőivel, a cégekkel kötött együttműködések révén is igyekeznek biztosítani. Beszédében köszönetét fejezte ki a Keleti Károly Gazdasági Kar vezetőségének a kooperációk kezdeményezéséért.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika a Keleti Károly Gazdasági Kar (KGK) dékánja üdvözölte a létrejövő szakmai együttműködést, és az érdemi erőfeszítésért köszönetet mondott munkatársainak: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnesnek, a KGK kutatási dékánhelyettesének és Dr. Varga János intézetigazgatónak.Az együttműködési megállapodásokat az Óbudai Egyetem részéről Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes, Ormándi Gabriella kancellár, látta el kézjegyével.   Az eseményen részt vett Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes a KGK kutatási dékánhelyettese és Dr. Varga János intézetigazgató is.

 

Együttműködés a System32 IT Kft.-vel

A Kft. vezetőivel közösen kitűzött célokat a már említetteken kívül, többek közt oktatási kutatási programok szervezésével, szakmai gyakorlóhelyek biztosítására irányuló együttműködési keretek kialakításával, kiemelkedő tehetségek egyéni gondozásával kívánják megvalósítani. Emellett célkitűzés a közös szakmai rendezvények, workshopok, konferenciák, szimpóziumok szakmai támogatása szervezői és előadói oldalról egyaránt.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes az együttműködés fontosnak ítélte, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolatukat a System32 IT Kft.-vel, amely az elmúlt időszakban az online oktatás teljes körű megvalósításában is jelentős szerepet vállalt az Egyetemen. Az eddigi közös munka a további sikeres kooperáció alapja. A szerződésben megfogalmazott célok közül kiemelte a kutatási projektekben és fejlesztésekben történő együttes részvételt.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika a KGK dékánja úgy fogalmazott, hogy a System32 Kft. vezetőinek személyében rendkívül motivált, ambiciózus és az újdonságra nyitott embereket ismerhettek meg. Hangsúlyozta, hogy a cég és az Egyetem által képviselt értékek abszolút összhangban vannak. Az együttműködés maximálisan szolgálja az Intézmény gyakorlatorientáltságra törekvő stratégiai elképzeléseit. A kiemelt célok között említette az online oktatási és kommunikációs platformok termék- és szolgáltatásfejlesztésébe történő bevonását, fejlesztését és tesztelését a Keleti Károly Gazdasági Kar alapszakjain tanuló hallgatóknak, oktatói szakmai koordinálás mellett.

Szlezák Péter, System32 IT Kft. ügyvezetője megköszönte a kooperáció lehetőségét. Úgy fogalmazott: számukra nagyon fontos, hogy ne csak a gyakorlatban nyújtsanak kiemelkedő teljesítményt. Arra is törekednek, hogy tevékenységük erős elméleti lábakon álljon. A technológiai fejlesztések mellett egyszerre foglalkoznak az emberekkel, a folyamatokkal és az eszközökkel. Ehhez a háttérben dolgozó komoly tudományos csapatra van szükségük. Hozzátette, hogy a „katedra” és az üzleti vonal szoros együttműködése tudja megteremteni a hatékony munkavégzést, melynek során tartós értékeket képesek teremteni.

A System32 IT Kft. részéről Szlezák Péter, ügyvezető írta alá az együttműködési megállapodást. Az eseményen részt vett Dr. Sándor Judit, a cég társtulajdonosa is.PMI együttműködés

A PMI Budapest Magyar Tagozatával kötött együttműködési megállapodással mindkét fél egyértelműen kinyilvánította azon törekvését, hogy szellemi, tudományos kapacitását, valamint oktatási és képzési tevékenységét a magyarországi projektmenedzsment szakma ismertsége és elismertsége érdekében egyesíti.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes kiemelte, hogy a kezdeményezés valóságosan is a gyakorlatorientált képzést szolgálja. A PMI-vel kötött megállapodás éppen ezért rendkívül hasznos az Egyetem számára. A szervezet oktatásban történő részvételét rendkívül fontosnak nevezte, hiszen a kooperáció révén a hallgatók számára nemcsak az elméleti tudást, hanem színvonalas gyakorlati képzési lehetőséget is biztosítani tudnak. A szerződésben foglaltak szerint a célzott szakirány indítása által kurzusokat is vezetnek majd, ezzel is erősítve a hiteles oktatást. A rektorhelyettes a pályázati és kutatási együttműködések jelentőségét is hangsúlyozta. A kooperáció számos eredményt hozhat a jövőben a PMI és az Egyetem számára egyaránt.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika dékán a KGK nevében is üdvözölte az együttműködést. Megtiszteltetésként értékelte, hiszen egy nemzetközi rangú és hírű szervezettel léphetnek kooperációba. Közös kurzusok és szakirány indításának megvalósításában gondolkodnak. Ez többek közt az Egyetem és a kar előmenetelét szolgálja, illetve azt, hogy szakmai többlettudással gyarapodjanak az Intézmény hallgatói, szakemberei.

Kremmer László János, a PMI Budapest Magyar Tagozatának elnöke úgy fogalmazott, hogy a megállapodás egy hosszú előkészítő munka egyik állomása. A kooperáció több éve működik már az Egyetem és a PMI között, a projektmenedzsment diplomamunkák értékelése, a zsűrizésben történő részvétel terén. Az idei évben nagy sikerrel szervezték meg a közös projektnapot, melyen 460 hallgató vett részt. Ez is bizonyította az Egyetem elköteleződését a szakma iránt, amit a PMI képvisel. Hozzátette, hogy a járvány miatt kialakult válsághelyzetben a Szervezet és az Intézmény is megtalálta a lehetőségeket a kutatásokban, képzésekben történő együttes részvétellel, illetve legutóbb különböző szakmai díjak közös odaítélésével. A PMI-ben alapvetően gyakorló projektvezetők dolgoznak, akik évek óta keresik az együttműködési lehetőséget az egyetemek akadémiai oldalával. Hangsúlyozta: a piacon hatalmas igény van a magasan képzett projektvezetőkre. A szakemberképzéshez eddig is minden lehetőség adott volt az Óbudai Egyetemen, a színvonal további emelésében nyújthat segítséget a PMI az együttműködés révén.

Az együttműködési megállapodást a PMI Budapest Magyar Tagozatának részéről Kremmer László János, a szervezet elnöke írta alá.Kooperáció a ZENUIT International Kft.-vel

A ZENUIT Kft.-vel kötött megállapodás célja a – korábban említettek mellett – a kiemelkedő tehetségek egyéni gondozása, közös kutatási projektek indítása, a kereskedelem és marketing, valamint a gazdálkodás és a Keleti Károly Gazdasági Kar valamennyi alapszakján tanuló hallgatók bevonásával, az oktatók szakmai koordinálásával. Az együttműködés iránya többek közt: közös szakmai rendezvények, workshopok, konferenciák, szimpóziumok szakmai támogatása, szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények megvalósítása, állásbörzén történő részvétel támogatása, szakmai műhelyek létrehozása és működtetése a hallgatók és az oktatók közreműködésével a projektmenedzsment, IT, online sales területeken.

Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes a céggel kötendő megállapodásból a közös kutatást, projektvezetéseket, illetve a ZENUIT International Kft. által a hallgatók diplomamunkája menedzselésében történő részvételét emelte ki. Ez azért fontos az Egyetem vezetése számára, mert ily módon hiteles, gyakorlatorientáltabb képzésre nyílik lehetőség az Intézmény falain belül.

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika dékán felidézte, hogy a cég esetében régebbre visszanyúló együttműködésről van szó. Kiemelte, hogy a kooperációval valódi gyakorlatorientált képzést valósítanak meg. Többek közt egy teljes projekthónap meetup-sorozat jöhetett létre a ZENUIT Kft. közreműködésével. A rendezvényeken több száz hallgató vett részt, ami jól tükrözi, hogy a programok valóban érdekelték a fiatalokat. Hangsúlyozta, hogy a projekt, a projektmenedzselés témakörében számos gazdasági és társadalomtudományi vonatkozású lehetőség kínálkozik, amit igyekeznek közös erővel kihasználni.

Panyi Mihály, a cég ügyvezetője üdvözölte, hogy egy olyan rangú felsőoktatási intézménnyel köthetnek stratégiai megállapodást, mint az Óbudai Egyetem. Felidézte, hogy közel 4 éve tart előadásokat projektmenedzsment témában a KGK-n. Ez idő alatt fogalmazódott meg a ZENUIT Kft. missziója is, mely szerint szeretnének segíteni az egyetemi hallgatóknak az elhelyezkedésben. Egy mentorprogram keretében már közel 100 fiatal elhelyezkedését támogatták. Arra is törekednek, hogy olyan innovatív pályázatokkal szolgáljanak az Egyetem számára, amelynek révén a hallgatók többletértéket tudnak képviselni a munkaerőpiacon vállalkozóként vagy munkavállalóként. Úgy fogalmazott, hogy az Egyetem mindenféle szempontból a startup cég inkubátorának számít.

A ZENUIT International Kft. részéről Ott Károly és Panyi Mihály, a cég ügyvezetői írták alá az együttműködési megállapodást.

GALÉRIA

Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek