„EU-PED 2021” – hibrid

Pedagógusnap alkalmából az Óbudai Egyetem Szenátusa az idén is megrendezte az EU-PED Pedagógusnapi Ünnepséget, a pandémiás helyzetre tekintettel erősen csökkentett személyes részvétellel, részben online platformon 2021. június 7-én. Az esemény, tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban részt vevő pedagógusoknak, egyúttal a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának kifejezése is. Az Óbudai Egyetem Szenátusa által adományozott kitüntetések közül az ünnepségen díszpolgári kitüntetést vehetett át Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere, valamint szintén az Óbudai Egyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott: Dr. Vukovich Gabriellának, a KSH elnökének és Dr. Kincses Áronnak, a KSH Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettesének, Dr. Nagy Béla ny. főiskolai tanárnak.

Az ünnep mindig kiváló alkalmat teremt arra, hogy az Egyetem polgárai tisztelegjenek a magyar nyelvű felsőoktatásban határainkon innen és túl részt vevő pedagógusok munkája, az oktatás folyamatát támogató-segítő munkatársak naponta végzett tevékenysége előtt; egyúttal az Óbudai Egyetem elismeréseinek, díjainak átadására is különleges teret biztosít. Az idei EU-PED rendezvényt a meghívottak nagy része online formában kísérhette végig. Az Intézmény vezetői pedig személyesen vettek részt az eseményen.


A rendezvényen részt vett Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem alapító rektora is.Pedagógusnap alkalmából elsőként Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket. Széchenyi István szavait idézte, aki úgy fogalmazott: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” A továbbiakban hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a határon túli felsőoktatási intézményekkel közösen ünnepelhetnek együtt az Egyetem polgárai. Mint mondta, pedagógusnak lenni hitvallás, édes áldozat, a haza és az emberiség szolgálatában végzett munka. Az oktatás lelke a tanító ember.


Fennmaradás, továbblépés


A rektor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a világjárvány kitörése óta a virtuális térben igyekeznek átadni tudásuk legjavát a hallgatóknak. Kiemelte, hogy a pandémia ellenére sikerült újraszervezni az egyetemi életet, oktatási és tudományos értelemben egyaránt, mely folyamatosan biztosított volt. Számos eredményt sikerült elérni az oktatás és a tudomány terén. Az egyetem kutatói részt vettek a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kutatásokban és fejlesztésekben. Épp a Covid 19 által okozott vészhelyzetben bizonyosodott be, hogy az Egyetem a közösség szolgálatában igen jelentős lépésekre képes. Ennek szellemében született meg 2020 legjelentősebb szellemi terméke, a tömeg-lélegeztetőrendszer világszinten is egyedi koncepciója, a MassVentil Projekt, amely elnyerte az Európai Unió Innovációs Nagydíját. Az Intézmény elismertségét tovább fokozta a járvány matematikai modellezésével foglalkozó országos epidemiológiai munkacsoportban történő részvétel. A rektor külön kiemelte a két területen jeleskedő szakember, Prof. Dr. Kozlovszky Miklós és Dr. Ferenci Tamás nevét.


Közösségben a Kárpát-medence felsőoktatási intézményeivel


Oktatási oldalról ugyanakkor beérett az az egyedülálló gondolat, melyet a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) létrehozása hozott. 2014-ben egységes platformot alkotott az Egyetem vezetése, hogy kiszolgálja a Kárpát-medencében magyar tannyelvű képzést folytató összes felsőoktatási intézményt. E platformon online, díjmentes, magyar nyelvű, kreditértékkel rendelkező kurzusokat kínálnak a hazai és határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Eddig közel 40.000 hallgató vett fel tárgyat ebben a rendszerben. A pandémia ellenére, a szélesebb körben digitalizált oktatási kényszer ellenére, az Intézmény a maga javára tudta fordítani a rendszer képességeit. Ráadásul kormányzati támogatással újabb lehetőséget kapott, hogy a K-MOOC és az Egyetem hazai online vezető szerepét megerősíthesse.


Fejlődésben


A rektor beszélt a modellváltásról is, mellyel az Egyetem a rugalmasabb struktúra irányába kötelezte el magát. Mint mondta, a kutatás-fejlesztési oldalról soha nem látott lehetőségek előtt áll az Intézmény.


Az elmúlt másfél év eredményeinek fontos fokmérője, hogy az Egyetem több Tudományos és Innovációs Park kialakításában is jóváhagyást támogatást kapott a Fenntartótól. Az innováció és az ipar irányába kifejtett elköteleződést mutatta a 2020 novemberben létrejött Ipari Tanács, mely unikálisnak nevezhető az országban. Létrejött a Tehetséggondozó Alap, 2020 decemberében az OTDT támogatásával a Kárpát-medencei műszaki tehetségpont. A rektor felelevenítette, hogy a  2020-as Magyar Innovációs Nagydíjjal jutalmazott 3DHisTech Kft.-vel és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpottal (ELKH TTK-val) együtt megalakult a Kiberorvosi Kompetencia Központ, mely szintén a kitörési pontokat bizonyította. Az ELKH SZTAKI-val először indítottak stratégiai tudományos együttműködést, majd stratégiai szempontként ranking bizottságothoztak létre, melynek közreműködésével felvették a kapcsolatot és elkezdték a célzott munkát a nagy nemzetközi ranking minősítő szervezetekkel. A rektor beszéde végén úgy fogalmazott: „Az Óbudai Egyetem soha nem áll, nem állhat meg a fejlődésben, hiszen van bőven mit tennünk!”Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere köszöntőbeszédében felidézte, hogy milyen életre szóló útravalót, emberi értékeket kapott egykori tanáraitól. Hozzátette: mindenki életében voltak vagy vannak olyan pedagógusok, akikre példaképként tekint. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a nagy szakemberek morális és anyagi elismerésére nemcsak az ünnepek alkalmával, hanem a hétköznapokban is nagyobb szükség van a jövőben, hiszen óriási a felelősségük a jövő nemzedékének kinevelése terén. Nagy szükség lenne arra, hogy a tehetséges fiatalok közül minél többen válasszák ezt a szép hivatást, szolgálatot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a természettudományi tárgyak oktatása jelenti a legnagyobb kihívások egyikét.


Köszönetét fejezte ki az Óbudai Egyetem vezetésének a számára odaítélt Díszpolgári címért. A továbbiakban hangsúlyozta, hogy egy nagy intézmény vezetése csak csapatban képzelhető el. Ennek kapcsán kollégái nevében is megköszönte az elismerést. Beszéde végén hozzátette: hálás az Egyetem vezetésének, hogy egy tudományterület képviselőinek és Székesfehérvár városvezetésének kérésére évekkel ezelőtt átvette a Geoinformatikai Kart. Hangsúlyozta, hogy az Intézmény a jövőben is partnerként számíthat Székesfehérvárra.Az eseményen Ormándi Gabriella kancellár beszédében felidézte középiskolai tanári munkája során szerzett tapasztalatait. Hangsúlyozta, hogy a héttérben dolgozók tevékenységét is el kell ismerni és meg kell köszönni Pedagógusnapon, hiszen nélkülük akár egy kémiai kísérlet bemutatása is elképzelhetetlen lenne. Ez az ünnep róluk is szól. A kancellár, kapcsolódva a Dr. Cser-Palkovics András által   mondottakhoz hangsúlyozta, hogy érdemi munkát csak csapatban lehet végezni. Méltatta a kancellárián kialakult közösségi összetartozást, az igazi csapatmunkát, amelyben jól képzett szakemberek végzik feladataikat eredményesen. Ennek jegyében ítélte oda az elismeréseket a munkatársak részére. Beszéde végén valamennyi kollégájának köszönetét fejezte ki. (A névsor lentebb olvasható.)Az eseményen, a határon túli pedagógusok nevében beszédet mondott Dr. Maior Enikő, a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem rektorhelyettese és Prof. Dr. Mészáros Alajos, a Pozsonyi Műszaki Egyetem professzora. Mindkettő résztvevő méltatta az Óbudai Egyetemmel fennálló kitűnő kapcsolatát és azt a küldetést, amelyet közösen képviselnek a Kárpát-medencében folytatott oktatás során.
A köszöntők után Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella virtuálisan nyújtotta át az Egyetemi elismeréseket.Egyetemi kitüntetések, kitüntető címek

Az Óbudai Egyetem Szenátusa által adományozott kitüntetések, kitüntető címek

Díszpolgári cím


Az Egyetem Szenátusa Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgári kitüntetést adományozhat annak, az Egyetemmel jogviszonyban nem álló személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, a művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, az emberiség fejlődése érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, példaértékűt és maradandót alkotott.


A kitüntetést Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere vehette át Prof. Dr. Kovács Levente rektortól, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara érdekében végzett tevékenységéért, a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztésében vállalt aktív közreműködéséért, a helyi felsőoktatást támogató, példaértékű elkötelezettségéért, valamint kezdeményező szerepének elismerésérül.
Címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docens kitüntető cím

Az Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi tanári, illetve docens kitüntető címet adományozhat az Egyetemmel munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló, kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó, magyar állampolgárságú személynek, az Egyetem tevékenységét, fejlesztési feladatait segítő szakembernek, aki az Egyetemen több éven keresztül oktatási tevékenységet fejtett ki.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi tanári kitüntető címet adományozott:

Dr. Nagy Béla ny. főiskolai tanárnak, Dr. Vukovich Gabriellának, a KSH elnökének és Dr. Kincses Áronnak, a KSH Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettesének.

 

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Címzetes egyetemi docensi kitüntető címet adományozott:


Németh Tibornak (AMK), Dévényi Tamásnak (YBL Kar), Dr. Kármán Péter, (KVK), Szalóki László (Revolution Kft.) és Őri Istvánnak (BGK).

 


Pro Universitate


Az Egyetem Szenátusa Pro Universitate kitüntetést adományozhat azon személynek, aki az Egyetem érdekében, illetve az Intézménnyel történő együttműködésben végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, példaértékűt és maradandót alkotott.


Az elismerést idén Thomas Werling kapta, aki mintegy fél évtizede dolgozik a napelem fejlesztés élvonalába tartozó németországi ISC Konstanz intézet és az Óbudai Egyetem közötti kutatási együttműködés fejlesztésén.Az Egyetem rektora által adományozott kitüntetések

 

Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű

Az Egyetem rektora Arany Emlékgyűrűt adományozhat mindazon személyek részére, akik az Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, illetve segítik, valamint az Egyetemen, illetve jogelődjeiben hosszú időn keresztül – legalább tíz éven át – kifejtett tevékenység elismerését szolgálja.

Arany Emlékgyűrűt kapott: Dr. Kiss Mariann, a Keleti Károly Gazdasági Kar egyetemi docense, aki évtizedek óta kimagasló szakmai teljesítményt nyújtott a gazdasági képzésekben oktatóként és kutatóként.


Dr. Szabó József Zoltán 34 év ipari és 30 év oktatási gyakorlattal a háta mögött a BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet tanszékvezetői, intézetigazgató-helyettesi feladatokat lát el. Jelentős oktatói és szakmai tapasztalattal rendelkezik, részt vett az Egyetem elismertségét növelő ipari kapcsolatok kialakításában.


Szakál Anikó 1996 óta van jelen az Egyetem, illetve jogelőd intézményei életében hallgatóként, majd a Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar főigazgatói hivatalvezetőjeként. Ezt követően a Rektori Hivatal és az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ nemzetközi tudományos referenseként folytatta tevékenységét. Jelenleg a Rektori Hivatal Nemzetközi Tudományos Koordinációs Iroda igazgatója. Az Acta Polytechnica Hungarica folyóirat Executive Editor pozícióját tölti be.


 


Munkatársi cím


Adományozható az Egyetem azon alkalmazottai részére, akik legalább öt éve az Intézményben dolgoznak, és tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkát végeznek. Munkatársi címet kapott: Budaváriné Szalai Andrea, Rab Mihályné és Nagyné Halász Erzsébet.Rektori Közalkalmazotti Dicséret

Az Egyetem rektora Rektori Dicséretet adományozhat azon közalkalmazott részére, aki több éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtett ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtott.

 

Rektori közalkalmazotti dicséretet kapott:

Dr. Szabó Tamásné, Dr. Széll Károly, Janurikné Soltész Erika Andrea, Dr. Csanák Edit, Dr. Wührl Tibor és Prof. Dr. Pokorádi László Károly.Rektori Hallgatói Dicséret

Az Egyetem rektora Rektori Hallgatói Dicséretet adományozhat azon egyetemi hallgatók részére, akik legalább 2 éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

Rektori Hallgatói Dicséretet kapott:

Mátrai Cintia és Siket Máté.


 


Rektori Elismerő Oklevél


Az Egyetem rektora rektori elismerő oklevelet adományozott: Dr. Szenes Katalin, Prof. Dr. Dusza János és Prof. Dr. Alexandru Kristály részére.Kancellári dicséret


Az Egyetem kancellárja Kancellári Dicséretet adományozhat az Egyetem azon alkalmazottja részére, aki legalább öt éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtett ki vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtott.


Dicséretben részesült: Marton Zoltánné, Pfeffer Mária, Tamássyné Kollega-Tarsoly Zsuzsanna, Pethő István, Gereöffy Árpád és Fonyó Attila.


 

Törzsgárda kitüntető cím

Az Egyetemen, illetve jogelődjeinél 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 éves és annál magasabb, 5 évenként emelkedő, folyamatos munka-, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező és közmegbecsülésre érdemes tevékenységet folytató dolgozók részére Törzsgárda tagság adományozható.

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 40 éves jogviszonnyal: Enderné Pallos Katalin és Marton Zoltánné

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal:

Balázsik Valéria, Bodáné dr. Kendrovics Rita, Haraszti Ferenc, Prof. Dr. Kiss Gyula Gábor, Kósa András és Nikitscher Tamás

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal:

Csillagné Kiss Mariann, Dr. Gregász Tibor, Langer Ingrid, Légrádi Gábor és Várkövi József.

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 25 éves közalkalmazotti jogviszonnyal:

Dávid András, Dávid Lajosné, Gombaszögi Ildikó, Horváth Éva, Dr. Kovács Judit, Prohászka Judit, Stein Vera és Váradi István.

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 20 éves közalkalmazotti jogviszonnyal:

Dr. Babály Bernadett, Kámán Előd, Laczó Zoltán, Lantos Zoltán, Dr. Laufer Edit, Molnárné Pajor Beatrix, Prokai Piroska, Dr. Réthyné Felföldy Mónika, Simonné Dobi Mariann, Szántó András és Visnyei László.

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 15 éves közalkalmazotti jogviszonnyal: Dr. Demény Krisztina, Fekete Zoltán László, Feketéné Gyarmati Andrea, Féth Györgyi, Iván Csaba, Kertész Zoltán, Kis Tamás, Kőműves Katalin, Kovács Péter Györgyné, Laky Ildikó, László Istvánné, Mann Richard John, Papp József Péter, Pausits Péterné, Dr. Pődör Andrea, Prof. Dr. Ruszinkó Endre, Szabó-Resch Miklós Zsolt, Szén István, Dr. Szikora Péter Gábor, Takács-Barabás Adrienn, Tóth Erzsébet Andrea és Veres Richárd.

 

Az Óbudai Egyetem törzsgárda tagja 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal:

Baranyiné Szabó Piroska, Békéssyné Jakab Cecília, Bélteky Zsófia Réka, Berek László, Cseh Valéria, Horváth Henriette Margit, Huber József, Kozma-Loraszkó Andrea, Márkos Szilárd Attila, Molnár Sándor, Dr. Orosz Gábor Tamás, Pethő István, Dr. Rácz Ervin, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, Dr. Sugár Viktória, Szabó László Attila és Tóthné Téglás Tünde.

 

Az ünnepséget az Egyetem Vegyes Karának műsora zárta.

GALÉRIA

Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek