Kormánybiztos adott tájékoztatást a modellváltásról

Prof. Dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos személyes látogatást tett az Óbudai Egyetemen (továbbiakban Egyetem) 2021. április 27-én. Tájékoztatót tartott az Egyetem vezetői számára és válaszolt a szervezeti egységek által megfogalmazott kérdésekre. Jelezte, hogy május 3-án online konzultáción ad tájékoztatást a felsőoktatási modellváltás folyamatáról az előzetesen regisztrált egyetemi polgárok számára.

A kormánybiztos az Óbudai Egyetemen tett látogatása alkalmával tájékoztatta az Egyetem felsővezetőit, dékánjait, a Közalkalmazotti Tanács elnökét, a Szakszervezet, valamint a Hallgatói Önkormányzat elnökét a modellváltás aktuális fejleményeiről és feladatairól, az előkészítőmunkák ütemtervéről, valamint megválaszolta a vezetők, munkatársak és a hallgatók részéről érkezett kérdéseket.

Prof. Dr. Stumpf István úgy fogalmazott: történelmi napot élünk meg a felsőoktatás történetében, hiszen a Parlament többek közt elfogadta az újabb 11 modellváltó egyetemről szóló törvényt. Emlékeztetett: az egyetemi modellváltás lényege, hogy a résztvevők költségvetési intézményből állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott közhasznú intézményként működnek tovább. Hangsúlyozta, hogy a struktúraváltás önmagában nem old meg minden problémát, azonban számos új lehetőséget teremt az egyetemek számára. Például sokkal szabadabb gazdálkodást tesz lehetővé, lehetőség nyílik a bérezési és jutalmazási rendszer rugalmasabb alakítására.

Az állam feladatait, az irányításról, működésről szóló döntéseket a kuratóriumok veszik át. A kuratóriumok előnyeként említette, hogy az arctalan állami bürokrácia helyére ismert személyek kerülnek, akik vagyonukkal felelnek. A kuratórium tagjainak fő feladatai közt szerepel, hogy a szenátussal karöltve kijelöljék a stratégiai célokat, és konszenzuson alapuló döntéseket hozzanak. Az intézmények jó működéséhez a három fő szereplő, az egyetem, az állam és a kuratórium harmonikus együttműködése kell majd. Ez elengedhetetlen, hiszen egymásra vannak utalva a szereplők.A Fenntartó a kuratórium elnöki feladatainak ellátására Varga Mihály pénzügyminisztert kéri fel. A kuratórium tagjainak jelölték: Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, Sinkó Ottót, a Videoton vezérigazgatóját, Prof. Dr. Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát,Dr. Drozdy Győzőt, a Telenor Magyarország vezérigazgató-helyettesét.

A felügyelő bizottság tagjai: Incze Zsolt (PAKS 2 felügyelő bizottságának elnöke), Krénusz Kornél, az MKB Consulting vezető tanácsadója és Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke.

A kormánybiztos elmondta, hogy hamarosan összehívják a kuratóriumi elnököket, akiknek átadják azt a forgatókönyvet, amelynek mentén a Fenntartó szakmailag haladni szeretne. A folyamatot mindenhol, így az Óbudai Egyetemen is ügyvédi irodák segítik majd. A cél az, hogy augusztus elsejétől már az új működési modellben folytassa tevékenységét az Egyetem.

Prof. Dr. Stumpf István kérdésekre válaszolva többek közt elmondta: a közalkalmazotti béreket első körben szeptember 1-jével, majd jövő év január 1-jétől kívánják emelni 15-15 százalékkal. Szintén kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a Szenátus az egyetemi autonómia letéteményese, a kuratóriumok pedig minden esetben abban érdekeltek, hogy a Szenátussal harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki, ami kedvezően hat az intézmények működésére. Hozzátette, az Egyetem az eddigieknél sokkal nagyobb szervezeti és pénzügyi autonómiát kap, amellett, hogy az állam továbbra sem vonul ki az intézményi finanszírozásból. A tudományos szakmai autonómiával kapcsolatban elmondta, az Alaptörvény védi az oktatás és a kutatás szabadságát. A Hallgatói Önkormányzat autonómiája, szerepvállalása is sértetlen marad.

Lényeges pont, hogy át kívánják alakítani a felsőoktatás finanszírozásának eddigi rendszerét, melyet három lábra szeretnének állítani. Ennek alapján a hallgatói mellett a kutatói képzési- és az infrastruktúra fenntartásának támogatása is megjelenik. Az Egyetem működésének finanszírozásában ezután is döntő lesz az állami szerepvállalás, emellett lehet számolni a kutatási és más egyéb pályázatokból befolyó forrásokkal, az üzleti szférával történő együttműködésekből származó bevételekkel.

Prof. Dr. Stumpf István hangsúlyozta, hogy a demográfiai hullámvölgy miatt még kiélezettebb lesz a verseny a hallgatókért, ezzel együtt az állam kiemelt figyelmet kíván fordítani a műszaki terület képzési támogatására.

Az Intézmény neve továbbra is Óbudai Egyetem marad.Az Óbudai Egyetem Szenátusa, mint az Egyetem legfőbb döntéshozó testülete 2021. február 15-én rendkívüli ülés keretében egyhangúlag támogatta az új működési modell kialakítását, valamint felhatalmazta az Egyetem rektorát és kancellárját, hogy indítványozza a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a fenntartóváltás folyamatának elindítását. A kormánydöntést követően az Óbudai Egyetem állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként végezheti feladatait a jövőben.

Az Egyetem vezetése kiemelkedő jelentőségű fejlesztési és fejlődési lehetőséget remél az új működési modelltől. Eddig is az innováció, a megújulás és a fejlődés elkötelezett hívei voltak. A modellváltással biztosítható a versenyképesebb, rugalmasabb működési forma a kutatás-fejlesztés és innováció, valamint a vállalati és nemzetközi kapcsolatok további fejlődését illetően, és egyben gyorsabb reagálást tesz lehetővé a térség gazdasági igényeire.

Az elmúlt két hónapban számos egyetemi fórumon, megbeszélésen volt szó az egyetemi modellváltással kapcsolatos jövőképről és a velejáró változásokról. Ugyanakkor számtalan nyitott kérdés maradt, amelyekre az Egyetem vezetői szerettek volna választ kapni és természetesen a munkatársakat és a hallgatókat is megfelelően tájékoztatni. Ezért is fogadták külön örömmel Prof. Dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos személyes látogatását.
Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek