„Drónok harca” a Bánki Karon

Sikeres online konferenciát tartott az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara, valamint a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) a közelmúltban „Drónok harca – veszélyek és lehetőségek” címmel.

Az esemény a Bánki Kar konferencia-sorozatának második része volt, melynek előadásait több mint 120-an hallgatták végig. A középpontban a drónhasználat állt, melyről a téma neves szakemberei tartottak előadásokat, és ismertették eredményeiket. A konferenciát Dr. Tardy János, az MTT ügyvezető elnöke nyitotta meg. Ezt követően Prof. Dr. Rajnai Zoltán, az ÓE Bánki Donát Gépész és Biztonságtecnhikai Mérnöki Kar dékánja köszöntötte a vendégeket, majd előadást tartott a „Drónok alkalmazhatósága a védelmi szférában” címmel.

Őt követte Dr. habil. Czajlik Zoltán az ELTE BTK Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertani Tanszék vezetője, valamint Dr. Rupnik Zoltán egyetemi tanársegéd. Témájuk: „A repülőgépes felderítéstől a drónos felmérésig. Régészeti célú légi fényképezés különböző platformokon.”

A harmadik előadást a Bánki Kar egyetemi adjunktusa, Dr. Őszi Arnold tartotta meg, aki a „Drónok veszélyei” témakörét „repülte körbe”, részletesen kitérve minden lehetséges veszélyforrásra. Dr. habil. Nagy Balázs, az ELTE TTK Természetföldrajzi Tanszék egyetemi docense, valamint Dr. Mészáros János, az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály munkatársa a drónok és a klímaváltozás témájával készültek. Előadásuk címe: „Drónok a klímaváltozás vizsgálatában – térképezés magashegyi környezetben, Ojos del Salado, Chile”.

A magas hegyek közül a konferencia résztvevői aztán visszatértek az alacsonyabban elhelyezkedő termőföldekre. Dr. Gulyás Zoltán, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság munkatársa „A drónok jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban” címmel tartott előadást, amelynek társszerzője Sillinger Fanni, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemről doktorandusza volt.

A mezőgazdaság témakörét ismét a térképészet követte. Dr. Kovács Béla, az ELTE Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet egyetemi adjunktusa „Légből kapott képek elemzése. A drónok használata a térképészetben” címmel tartott előadást. Közreműködtek: Hajdinákné Vörös Fanni és Pál Márton doktoranduszok.

Ezt követően Bíró György, a MAVIR Zrt. környezetvédelmi főtanácsosa és Haramia Ákos a FiiHaa Engineering drónfejlesztője következett egy igen érdekfeszítő előadással, amelyben a résztvevők sok érdekességet megtudhattak a drónok és a madárvédelem kapcsolatáról. Előadásuk címe: „Drónok a természetvédelem szolgálatában”.

Végezetül, de nem utolsó sorban Dr. Bertalan László, a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi tanársegédje tartotta meg előadását, melynek címe: „Kanyarulatfejlődés a drónok szemszögéből – Új módszerek a folyóvízi parterózió és a felszíni vízsebesség tanulmányozásában” volt. Az előadás elkészítésében közreműködtek: Szopos Noémi és Nagy Bálint doktoranduszok, valamint Dr. Szabó Gergely egyetemi adjunktus.

A szervezők örömmel konstatálták, hogy a konferenciára sok érdeklődő volt kíváncsi és jelenlétükkel megtisztelték az előadásokat. A sorozat harmadik állomásának témája a Bitcoin és Blockchain lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!
Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek