Megalakult a KIKOK Szakmai Felügyelő Testület

Az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központja (továbbiakban: KIKOK) a 2019-1-3-1-KK-2019-00007 azonosítószámú „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt keretében 2021.03.11-én megalapította a működését támogató Szakmai Felügyelő Testületet. A működés első évét lezáró Kompetencia Központ a háromtagú konzorcium munkáját fogja össze.

Az Óbudai Egyetem mellett a 3DHSTECH Kft. és az ELKH Természettudományi Kutatóközpont részvételével létrejött K+F+I együttműködés célja, hogy a tudományos eredményeket gazdasági táraságok bevonásával minél eredményesebben ültessék át piaci termékekbe és szolgáltatásokba.
Ezt a tevékenységet támogatja az újonnan létrejött testület, amelynek a három partnerintézmény vezető képviselője Prof. Dr. habil. Kovács Levente, rektor (Óbudai Egyetem), Dr. Molnár Béla, ügyvezető igazgató (3DHISTECH Kft.), Dr. Szakács Gergely, kutatócsoport-vezető, mellett szavazati jogú tagja az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint támogató szervezet delegáltja Sebők Katalin, elnökhelyettes asszony. Az alakuló ülésen a testület egyhangú szavazással Prof. Dr. habil. Kovács Leventét az Óbudai Egyetem rektorát választotta meg a testület elnöki tisztségének betöltésére.

 

A háromhavi rendszerességgel ülésező testület megvitatja az elmúlt időszak tevékenységét, megvizsgálja a vállalások teljesülését, a Kompetencia Központ pénzügyi helyzetét, illetve elfogadja a következő időszakra vonatkozó terveket. A Szakmai Felügyelő Testület célja, hogy a KIKOK tevékenységét magas szinten, több szempontból vizsgálva szükség szerint észszerűen módosítsa a működés hangsúlyait annak érdekében, hogy a lehető legjobban szolgálja a kitűzött tudományos, szakmai és gazdasági célokat.

 

Eredményes munkát, jó egészséget kívánunk az Szakmai Felügyelő Testületet tagjainak
és a KIKOK kutatóinak!


 

A projektről további információt https://kikok.uni-obuda.hu/ oldalon olvashatnak.


Frissítve: 2021.04.11.

Legfrissebb cikkek